vojnishki pametnik

 

 

Долният списък показва днешните имена на селата.

Калагларе - Левски

Ферезлии - Овчеполци

Карамусал - Виноградец

Згарлии - Величково

Саръгьол - Блатница

Кавакдере - Тополидол

Аджеларе - Алеко Константиново

Ерелий - Смилец

Шахларе - Памидово

Карезлии - Добровница

Яхларе-Драгомир

Саладиново-Огняново

Станимъка - Асеновград

Саитово - Симеоновец

Чукурлии - Песнопой

Думанлии - Церетелево

Юруците - Боримечково,,,,

 

Списък офицерите и офицерските кандидати загинали в Първата Световна война 1915-1918 година.

 

Чин,име,фамилия,

длъжност

Дата на смърта

сражение

Подп.Дельо Бъчваров

Поручик Димитър Николов

Поручик Христо Владимиров

Подпоручик Велко Минков

---------Барух Рафаилов

---------Асен Тахтаков

---------Александър Куртев

---------Моис Ашеров

---------Иван Василев

---------Атанас Церовски

---------Рангел Душелов

---------Христо Нестеров

---------Георги Стоичков

---------Харал Дринов

-------………..Димитров

---------……….Христов

Офицерски кандидати

Станислав Брадински

Витан Хаимов

Командир на 1ва дружина

Командир на 1ва рота

Командир на 10ва рота

Вз.к-р 1ва рота

--------5та рота

Адютант 1ва дужина

Вз.к-р 3та рота

Вз.к-р 10та рота

Вз.к-р 16та рота

Вз.к-р 5та рота

к-р 7ма рота

к-р 9та рота

к-р 8ма рота

Вз.к-р 6та рота

Вз.к-р

Вз.к-р

 

 

Картографска рота

Вз.к-р 5та рота

20.септември 1916 г.

25 ноември 1915 г.

18 август 1916 г.

25 ноември 1915 г.

25 ноември 1915 г.

25 ноември 1915 г.

18 август 1916 г.

18 август 1916 г.

18 август 1916 г.

19 септември 1916 г.

25 септември 1916 г.

21 ноември 1916 г.

18 ноември 1916 г.

18 ноември 1916 г.

29 септември 1918 г.

29 септември 1918 г.

 

 

25 ноември 1915 г.

18 ноември 1916 г.

Армен-Буф

Плавуш

Дойран

Плавуш

Плавуш

Плавуш

Дойран

Дойран

Дойран

Армен-Буф

Армен-Буф

Паралово

В.1212

В.1212

Русяци

Русяци

 

 

Плавуш

В.1212

 

 

 

      Име                                                                             Живял в:                    Околия         Загинал:       

 

Мл.подофицер Димитър Савлаков

Калагларе

Панагюрише  25.11.1915                        

редник Найден Таков

Ферезлии

Пазарджик            -

Иван Цинигеров

Карабунар

Пазарджик            -

Прокопи Тодоров

Белени

Свишов                 -

Стойно Панов

Каменица

Пирдоп                  -

Костадин Пашов

Саитово

Пазарджик            -

Стоян Груев

Поибрене

Панагюрише         -

Делчо Енев

Юруците

Панагюрише         -

Стефан Мисирков

Ветрен

Пазарджик            -

Георги Тонкин

Карамусал

Пазарджик            -

Трендафил Георгиев

Калагларе

Панагюрише         -

Найден Колев

Карнаре

Карлово                -

Найден Христов

Ветрен

Пазарджик           -

Илия Пиронков

Калугерово

Пазарджик            -

Опре Атанасов

Голянци

Никопол                -

Иван Чонов

Чукурли

Карлово                -

Тодор Митров

Леляни

Тетевен                  -

Александър Димов

Елинци

Панагюрище          -

Ангел Кръстев

Варвара

Пазарджик             -

Георги Делков

Джумая

Пазарджик             -

Петко Николов

Джурилово

БялаСлатина        -

Младши подофицер Савчо Пешев

Махлата

Плевен            17.8.1916

редник Стоян Тодоринов

Калагларе

Панагюрище   15.8.1916

Христо Стамйенов

Згарлий

Пазарджик             -

Димитър Пентов

Карамусал

Пазарджик             -

Иван Митев

Врачеш

Орхание         17.8.1916

Дико Митов

Ферезлии

Пазарджик             -

Ангел Вълков

Пазарджик

Пазарджик     17.8.1916     

ефр.Сотир Сотиров

Пловдив

Пловдив         24.9.1916

Георги Дрангулов

Калагларе

Панагюрище           -

Стоян Власков

Поибрене

Панагюрище           -

Шаламан Лазаров

Кучевище

Скопие                    -

Пенчо Клисуров

Панагюрище

Панагюрище            -

Александър Вардин

Бошуля

Пазарджик               -

Тодор Димов

Карабунар

Карабунар               -

Ангел Навущанов

Поибрене

Панагюрище     30.9.1916

Благо Шаренков

Церово

Пазарджик      13.11.1916

Пенчо Делибашев

Панагюрище

Панагюрище   18.11.1916

Иозо Цоков

Думанлии

Пловдив                 -

ст.подофицер Никола Шикеров

Саръгьол

Панагюрище           -

Киро Манолов

В.Търново

В.Търново        21.11.1916

2ра рота

редник Станой Валзатков

Ветрен

Пазарджик      25.11.1915

Атанас Ковачев

Динката

Пазарджик       15.8.1916

ефр.Иван Найденов

Кавакдере

Пазарджик                -

Георги Вачов

Калугерово

Пазарджик                -

ефр.Стоица Маргитин

Ветрен

Пазарджик       17.8.1916

Никола Чорев

Ветрен

Пазарджик                 -

Георги Попов

Г.Церово

Фердинанд                 -

Панко Соколов

Мирковци

Скопие                        -

Иван Каленов

Грамада

Кула                             -

ефр.Петко Мечкаров

Щърково

Пазарджик       18.8.1916

Иван Миров

Голанци

Никопол          19.11.1916

Димитър Рангелов

Ерелий

Панагюрище   11.11.1914

Стоян Смиленов

Лесичево

Пазарджик       22.11.1916

Лазар Златанов

Мухово

Панагюрище    27.11.1916

Димитър Паунов

Шахларе

Пазарджик               -

Стойко Стойков

Балдево

Пазарджик      22.11.1916

Ангел Трошанов

Ветрен

Пазарджик      25.11.1916

Рамзи Дервишов

Герен

Пловдив          22.11.1916

3та рота

Кръстю Загорски

Попинци

Панагюрище     25.11.1915

Юрдан Перчинков

Динката

Пазарджик              -

фелдфебел Костадин Марваков

Брацигово

Пещера              17.8.1916

Иван Илиев

Калугерово

Пазарджик         10.8.1916

Христо Чирибашийски

Ветрен

Пазарджик               -

Апостол Сеферински

Ветрен

Пазарджик                -

Петър Кожавасев

Белица

Разлог                      -

Стойчо Наков

Юруците

Панагюрище      15.8.1916

Димитър Братоев

Юруците

Панагюрище            -

Макавея Дечев

Юруците

Панагюрище            -

Цветан Демелчев

Врър

Видин                  16.8.1916

Стою Стоев

Лесичово

Пазарджик         18.8.1916

Димитър Стоев

Калугерово

Пазарджик         17.8.1916

Саво Динов

Калугерово

Пазарджик                -

Юрдан Киров

Лесичово

Пазарджик                -

ст.подофицер Васил Дишлянов

Варвара

Пазарджик       21.11.1916

Йосиф Кривошийски

Церово

Пазарджик                -

Спас Тодоринов

Карагларе

Панагюрище             -

Георги Луков

Попинци

Панагюрище             -

Ахмед Баджеров

Устина

Пловдив             3.11.1916

Ангел Бенов

Карабунар

Пазарджик         5.11.1916

Кръстю Величков

Шахларе

Пазарджик                -

Милош Елински

Церово

Пазарджик                -

Иван Бечев

Димирдж.

Пловдив                     -

Иван Христосков

Аджилий

Пазарджик      16.11.1916

Георги Божеков

Ветрен

Пазарджик                 -

Димитър Сестримски

Ветрен

Пазарджик                 -

Христоско Гюров

Карамусал

Пазарджик                 -

Димитър Генчев

Динката

Пазарджик                 -

Пуро Карамехмедов

Сарая

Пазарджик                 -

Атанас Катъров

Лесичево

Пазарджик         17.2.1916

мл.подофицер Димитър Серафимов

Ветрен

Пазарджик        21.2.1916

Петко Бадалов

Ферезлий

Пазарджик                 -

ефр.Иван Теповичаров

Мухово

Панагюрище              -

Юрдан Чеширков

Церово

Пазарджик                 -

Атанас Крушаров

Карамусал

Пазарджик                 -

Васил Венчев

Бошуля

Пазарджик                 -

Ангел Гюров

Калугерово

Пазарджик      27.11.1916

Ангел Драганов

Калугерово

Пазарджик                 -

Христоско Иванов

Церово

Пазарджик                 -

Петко Юруков

Попинци

Панагюрище              -

Трендафил Гагов

Попинци

Панагюрище              -

4та рота

Георги Каменски

Пазарджик

Пазарджик        10.8.1916

Цветко Терзийски

Попинци

Панагюрище              -

Милко Цветков

Подържик.

Егри-Пал.          13.8.1916

Георги Тилчев

Гелеменово

Пазарджик                 -

Костадин Бабачев

Ферезлий

Пазарджик                  -

Георги Василев

Динката

Пазарджик         15.8.1916

Коце Манчев

Карабунар

Пазарджик         21.8.1916

Никола Куртев

Церово

Пазарджик                  -

Атанас Биволарски

Ветрен

Пазарджик         25.8.1916

Марко Ковачев

Баня

Панагюрище               -

Христо Танков

Аджиларе

Пазарджик                  -

Рад Кайчоров

Панагюрище

Панагюрище               -

ст.подофицер Ст.Пръх.

Иван Пацов    

Ветрен

Бреница

Пазарджик        25.9.1916

Бяла Слатина   24.9.1916

Крум Кардев

Церово

Пазарджик                 -

Георги Сираков

Поибрене

Панагюрище              -

Вълко Василски

Попинци

Панагюрище              -

Пенчо Пенчев

Мухово

Панагюрище              -

Ламбри Пенков

Сараят

Свищов                       -

Игнат Петков

Лозен

Пазарджик                  -

Стоян Контов

Айваджик

Панагюрище               -

Илия Маров

Пещера

Пещера                        -

Ганчо Балчев

Поибрене

Панагюрище      25.9.1916

Неделчо Калабашев

Ферезлий

Пазарджик                  -

Делчо Чернирадов

Панагюрище

Панагюрище               -

Рад Радев

Поибрене

Панагюрище               -

Васил Рахлиев

Ферезлий

Пазарджик                  -

Илия Иванов

Душанци

Пирдоп                         -

Пенчо Брадински

Мухово

Панагюрище               -

Живко Атанасов

Пловдив

Пловдив             3.11.1916

Анчо Анчев

Карабунар

Пазарджик        20.11.1916

Христо Дончев

Поибрене

Панагюрище               -

Ричо Кънев

Карабунар

Пазарджик                  -

ефр.Георги Витровски

Скравена

Орхание                      -

8ма рота

Добри Чочков

Лесичово

Пазарджик      25.11.1916

Саво Петков

Стрелча

Панагюрище                -

Стоян Попов

Мухово

Панагюрище     20.8.1916

мл.подофицер К.Вълчев

Пазарджик

Пазарджик        19.9.1916

Николай Джумайски

Попинци

Панагюрище               -

ефр.Димитър Шумалаков

Карамусал

Пазарджик                  -

Димо Мицов

Сукулица

Кратов                         -

Атанас Некезов

Ерелий

Панагюрище        24.9.1916

Николай Цаневски

Комушница

Лом                        17.11.1916

Петър Ресков

Бошуля

Пазарджик                   -

Атанас Карабойчев

Попинци

Панагюрище                -

Стойко Домусчиев

Попинци

Панагюрище                -

Димитър Муртов

Гелеменово

Пазарджик                   -

Илия Благов

Карамусал

Пазарджик                   -

Костадин Котларов

Поибрене

Панагюрище                -

Тодор Бакърджиев

Душанци

Пирдоп                         -

Стоил Георгииев

Карезли

Пазарджик          18.11.1916

Аврам Несим

Пловдив

Пловдив             19.11.1916

Атанас Петров

Мечка

Панагюрище                -

9та рота

ефр.Георги Герджиков

Поибрене

Панагюрище   25.11.1915

Цветан Дичев

Панагюрище

Панагюрище   20.8.1916

Христо Христев

Стрелча

Панагюрище   16.8.1916

ст.подофицер С.Танев

Ферезлий

Пазарджик             -

Ангел Венков

Лозен

Пазарджик             -

Стоьо Донкин

Панагюрище

Панагюрище          -

мл.подофицер Д.Н.Колибанеков

Панагюрище

Панагюрище         -

Тодор Аджов

Бошуля

Пазарджик      14.8.1916

мл.подофицер Георги Чобанов

Ерелии

Панагюрище   16.11.1916

Б.Миленков

Саладиново

Пазарджик      14.11.1916

Трифон Костов

Сарая

Пазарджик       9.11.1916

Киро Куртов

Меликадъново

Пазарджик     11.11.1916

Иван Медаров

Саладиново

Пазарджик     14.11.1916

Васил Калбуров

Щърково

Пазарджик             -

Колю Лалов

Пищигово

Пазарджик     21.11.1916

Илия Пешев

Елинища

Панагюрище          -

Костадин Еленкин

Семчииново

Пазарджик             -

Нешо Козаров

Стрелча

Панагюрище          -

Костадин Костов

Поибрене

Панагюрище          -

Сотир Ковачев

Петрич

Петрич                    -

Петър Раков

Петрич

Петрич                    -

Михаил Петков

Шахларе

Пазарджик        5.5.1917

10та рота

Божил Гунчев

Мухово

Панагюрище      15.8.1916

фелд.Николай Калинчаров

Батин

Пещера                    -

мл.подофицер Георги Дюмяров

Панагюрище

Панагюрище           -

Иван Убчев

Мухово

Панагюрище           -

Стефан Стамболов

Голак

Пазарджик        10.8.1916

Илия Ангелов

Стрелча

Панагюрище      15.8.1916

Марин Попов

Пиперково

Свищов                   -

Станчо Гаджов

Мухово

Панагюрище          -

Никола Илчев

Панагюрище

Панагюрище          -

Митър Гривкин

Ветрен

Пазарджик             -

Драган Уливеров

Юруците

Панагюрище          -

Иван Гагов

Кепелий

Панагюрище          -

Трендафил Дамянов

Саитово

Пазарджик      17.8.1916

Иван Чакъров

Саладиново

Пазарджик             -

Игнат Гацев

Сарая

Пазарджик             -

Вълко Белнейски

Стрелча

Панагюрище         -

Иван Влъчков

Мухово

Панагюрище         -

Иван Гръблев

Ерелии

Панагюрище         -

Димитър Шиндаров

Панагюрище

Панагюрище         -

ефр. Иван Шахларски

Карабунар

Пазарджик       21.11.1916

Манчо Боев

Саръгьол

Панагюрище          -

мл.подофицер К. Георгиев

Х.Кеселер.

Карлово                 -

Георги Гешов

Ковачево

Пазарджик             -

13та рота

П.Хайдутов

Панагюрище

Панагюрище     10.8.1916

Ангел Райков

Варвара

Пазарджик         11.8.1916

Цветан Паров

Кавакдере

Пазарджик         22.8.1916

Цветко Белников

Борован

Бяласлатина     30.8.1916

Иван Навущанов

Мухово

Панагюрище     24.8.1916

Георги Василев

Калугерово

Пазарджик               -

Георги Бодуров

Поибрене

Панагюрище            -

фелд. Иван Кинуков

Попинци

Панагюрище    16.11.1916

ст.подофицер П.Динков

Карамусал

Пазарджик         5.5.1916

Боне Йончев

К.Белени

Свищов                    -

Борис Кацаров

Карагларе

Панагюрище     8.5.1917

Илия Проданов

Ветрен

Пазарджик               -

фелд. Атанас Милев

Ветрен

Пазарджик         9.5.1917

Гърди Христев

Мрачения

Карлово                    -

Ст. Влайков

Карамусал

Пазарджик                -

Цветан Гюров

Попинци

Панагюрище             -

Ник.Калайджийски

Яхларе

Пазарджик                -

Костадин Палев

Ферезлии

Пазарджик                -

14та рота

мл.подофицер Стоимен Тютюнджиев

Пазарджик

Пазарджик      25.11.1915

Спас Златанов

Черногорово

Пазарджик       9.8.1916

Илия Гелин

Черногорово

Пазарджик              -

Благой Дамянов

МалкоБелово

Пазарджик             -

мл.подофицер Лазар Поибренски Мечка

Панагюрище

Панагюрище    10.8.1916

Костадин Велчов

Петрич

Петрич                   -

Никола Рибаров

Пищигово

Пазарджик            -

Георги Тенджеров

Д.Конаре

Пазарджи              -

Гроздан Бандов

Черногорово

Пазарджик            -

Марин Стойков

Еленица

Панагюрище        -

Иван Китов

С.Харман

Пазарджик            -

Атанас Натов

Варвара

Пазарджик            -

Александър Гумннеров

Церово

Пазарджик     17.8.1916

Петър Зашов

Сестримо

Пазарджик      25.8.1916

мл.подофицер Ангел Хаджийски

Лесичово

Пазарджик      24.8.1916

Васил Маманчев

Еленица

Панагюрище          -

Тодор Тодоров

Арапово

Карлово           22.9.1916

Спас Паров

Кавакдере

Пазарджик       23.9.1916

ст.подофицер Петко Чорбаджийски

Динката

Пазарджик        7.5.1917

Георги Аджатов

Кепелий

Панагюрище            -

Велчо Филипов

Скопие

Скопие                6.5.1917

Грозьо Дошков

Пищигово

Пазарджик               -

Стоян Терзийски

Мечка

Панагюрище            -

Томе Геров

Голак

Пазарджик               -

Нейчо Монтов

Витоша

Кавадарци        5.5.1917

Христо Костадинов

Богданци

Гевгелия                 -

15та рота

Тодор Зайков

Ферезлий

Пазарджик      9.8.1916

Михаил Панов

Аджиларе

Пазарджик              -

ефр.Атанас Буров

С.Харм.

Пазарджик              -

Николай Лазаров

Н.Селци

София                     -

Александър Кехаьов

Славовица

Пазарджик       23.8.1916

Христо Горанов

Славовица

Пазарджик       26.8.1916

Николай Личев

Кавакдере

Пазарджик       11,8.1916

Димитър Бакърджиев

Панагюрище

Панагюрище    24.9.1916

Стефан Дойков

Поибрене

Панагюрище    25.9.1915

Георги Ковачев

Ферезлий

Пазарджик       25.9.1915

П.Петков

Стрелча

Панагюрище    26.9.1916

П. Присадников

Славовица

Пазарджик       25.9.1916

Пено Задин

Славовица

Пазарджик        25.9.1916

Христо Бончев

Голямо Белово

Пазарджик             -

Ради Мозаков

Горна Махала

Карлово                 -

мл.подофицер Стоян Филипов

Попинци

Панагюрище   16.11.1916

Лако Лалков

Баркан

БялаСлатина         -

Ст.Ферков

Поибрене

Панагюрище          -

Михаил Кьосев

Малко Белово

Пазарджик     18.11.1916

П.Милчев

Мухово

Панагюрище          -

Илия Колев

Катуница

Станимака             -

Георги Геров

Мухово

Панагюрище          -

Васил Краев

Сарамбей

Пазарджик             -

Иван Мулешков

Панагюрище

Панагюрище          -

Илия Илиев

Гелеменово

Пазарджик   26.11.1916

Георги Зубев

Поибрене

Панагюрище           -

Борис Ангелов

Пазарджик

Пазарджик      21.11.1916

Тодор Русев

Чанакчи

Пещера            6.5.1917

Запрян Ненов

16та рота

Бъта

Панагюрище    8.5.1917

Юрдан Димитров

С.Харман.

Пазарджик    25.11.1915

Петър Гълъбов

Баткун

Пазарджик    28.11.1916

Лазар Нешев

Калугерово

Пазарджик    20.11.1916

Георги Кършев

Бъта

Панагюрище          -

Илия Узунов

Кепелий

Панагюрище   20.8.1916

Цветан Дойчев

Карамусал

Пазарджик      24.8.1916

мл.подофицер Георги Чавдаров

Ветрен

Пазарджик      19.9.1916

Стоян Делижанов

Пазарджик

Пазарджик     24.9.1916

С.Спасов

Ферезлии

Пазарджик              -

ефр.С.Ташков

Смолско

Пирдоп           25.9.1916

Иван Чакъров

Кавакдере

Пазарджик            -

Велко Благолъджев

Душанци

Пирдоп                  -

Благо Пендов

Карамусал

Пазарджик   17.11.1916

Илия Илиев

ДолниДъбник

Плевен                   -

мл.подофицер Стоил Тодорин

Ветрен

Пазарджик    21.11.1913

Л.Табанджов

Поибрене

Панагюрище          -

Кр.Самоходов

Панагюрище

Панагюрище           -

Кръстю Попов

Калугерово

Пазарджик              -

Р.Асанов

Пещера

Пещера                   -

Таньо Ненчев

Ветрен

Пазарджик      7.5.1917

Тодор Златков

Динката

Пазарджик      17.11.1916

картечна рота

Стоил Тасев

Црънча

Пазарджик   25.11.1915

мл.подофицер Н.Минков

Лесичево

Пазарджик               -

Димитър Балабанов

Фотен

Пещера         16.11.1916

тежки картечници

Стоян Кабадиски

Пазарджик

Пазарджик      6.5.1917

Кръстю Кьосов

Попинци

Панагюрище           -

14та рота

Иван Котленов

Елешница

Панагюрище     9.8.1916

Христо Иванов

Чаушево

Станимъка             -

Злат Калпаков

Панагюрище

Панагюрище   21.11.1916

ефр. Христо Енкин

Лесичево

Пазарджик             -

Посещения

Bulgaria 70.8% Bulgaria
United States of America (the) 13.1% United States of America (the)
China 5.3% China
Germany 2.6% Germany
Canada 2.0% Canada
Russian Federation (the) 1.0% Russian Federation (the)

Total:

29

Countries
0983
Today: 6
This Month: 116
Total: 983