mashinostroene. През 1964 е открито Професионално-техническо училище (ПТУ) по металообработване. От 1966 — ПТУ по машиностроене. Поради липса на собствена сграда, занятията се водят в Механотехникума, практиките - в ЗММ „Металик" и АЗ „М. Шаторов". Учебният корпус е построен с участие на преподаватели и ученици. През 1968 в индустриалната зона е завършена нова сграда с 23 кабинета. Училището прераства в Средно професионално-техническо училище (СПТУ) по машиностроене (1968-1996) с името „Кочо Христов" (1968-1992). През 1974 влиза в действие нова учебна работилница. Училището е преименувано в СПТУ по промишлени технологии (1996) и Професионална гимназия по промишлени технологии (2003). Директори: инж. Петко Попов (1964-1970), инж. Стоян Шопов (1970-1992), инж. Иван Божков (1992-2006), Георги Малевски (2006-).