gachevОткрито на 15 септ. 1987 като ЕСПУ „Димитър Гачев" в новопостроена сграда в непосредствена близост до жк.„Ябълките".Първата учебна г. в него са записани 769 ученици (1-8 клас) от районите на ОУ „Кл. Охридски", НУ „В.Левски" и НУ„Г. С. Раковски". Паралелките са 28, от тях 6 в I клас. Назначени са 53-ма учители със средна възраст 35 г. От 1988/1989 в него се приемат ученици в IX клас и за първи път в обл. се разкриват 2 паралелки с ранно чуждоезиково обучение от I клас (рус. език). През 1990/1991 става Средно общообразователно училище. Бр. на учениците се увеличава всяка г. и достига 1 020 през 1991/1992. Училището участва в експеримента на МОН за въвеждане на икономически знания в рамките на свободно избираема подготовка по общообразователните предмети (1993/1994). От учебната 1995/1996 се включва с една паралелка в експеримента на Научноизследователския национален център по образование и наука на МОНТ за подготовка на среден мениджър, с прием от 8 клас и 5-год. курс на обучение. Първият випуск се дипломира през учебната 1998/1999. След прекратяване на експеримента, от 1999/2000 в училището започва обучение по професията „Организатор на среден и дребен бизнес". От 2002/2003 МОН преустановява приема на професионални паралелки в средните общообразователни училища (СОУ). В гимназиалния курс се разкриват 2 паралелки технологичен профил: „Туризъм" и „Стопански мениджмънт" (2003/2004). За 10 г. над 500 ученици завършват училището с начална професионална подготовка. През 2007/2008 учениците са 790, в т.ч. 58 в ПДГ. През дек. 1993 училището, става чл. на Националната мрежа „Училища, утвърждаващи здраве". Работи съвместно с Корпуса на мира от 2000. Побратимено е с XXV гимназия от град Ставропол. Разполага с най-големия учебен корпус в града, 45 класни стаи и кабинети, включително 4 компютърни зали, библиотека, училищен стол. Единственото в обл. Пазарджик, което има самостоятелна театрална сцена и салон с 250 места. Спортният комплекс, построен 1991, разполага с 2 физкултурни салона, тенис зала, плувен басейн, 3 баскетболни, 2 волейболни и 2 хандбални игрища. Момчетата от отбора по волейбол (VII-VIII клас) са областни първенци от 2001 до 2004 и през 2004 завоюват 2 място на републиканското първенство в гр. Червен бряг. Директори: Петя П. Бележкова - Апостолова (1987-1998), Кирил Димитров (1998-).

 

Енциклопедия "Пазарджик"