karavelovОсновано е през 1964 като Шеста народна прогимназия. Създава се със сборни паралелки от III ОУ „Г. Димитров", прогимназия „Кл. Охридски" и ОУ „Хр. Смирненски". Учителският колектив наброява 29 човека. На 26 септ. с.г. получава името „Л. Каравелов". Учебните занимания се водят в сградата на бившето еврейско училище на ул. „Асен Златаров" №2. През 1971, след обединяване с НУ „Отец Паисий", става VI ОУ „Л. Каравелов". Започва дейността си в нова четириетажна сграда, построена в кв. „Запад" с ученици от I до VIII клас, в 24 паралелки и 4 групи ПДГ. Колективът се състои от 40 учители, 2 дружинни ръководителки. За директор е назначен Любомир Стоев Преждаров. С увеличаване на жилищното строителство в квартала броят на учениците нараства. През 1976/1977 паралелките са 35, бр. на учениците надхвърля 1 400. Налага се част от занятията да се провеждат в НУ „Отец Паисий". Бр. на децата в района продължава да расте. За 1981/1982 учениците са 1 608, а паралелките - 43, поради което VIII-тe класове са преместени да учат в сградата на ИТ „Г. Стефанов". През апр. 1982 започва изграждане на пристройка към училищната сграда. Завършена е през юни 1983. Училищната база се обогатява с 10 класни стаи, 3 работилници по трудово обучение и още 1 физкултурен салон. През май 1984 са завършени и открити два големи стенописа във фоайетата на училището на художниците Методи Пешунов и Стоян Раканов. През 1990 е открит и барелефът на Л. Каравелов, изработен от скулптора Тома Попов. Дворът е благоустроен, има спортна площадка. Във връзка с 25-год. от основаването му, училището е наградено с орден „Кирил и Методий" IIIст. (1989). Заема II място в Нац. конкурс за най-добра учебна среда (1997/1998), организиран от Международна фондация „Св. св. Кирил и Методий" за кабинета по биология. Училищният живот се отличава с многообразна дейност. Още през 1965 е създадена духова музика. През 1996 тя е възстановена, под ръководството на Б. Велчев. Кръжокът по кинематография с ръководител Владимир Михайлов завоюва III място в Нац. преглед за ТНТМ, 1984 и I място - 1986. През учебната 1999/2000 със средства от благотворителен концерт са закупени 6 компютъра и е поставено началото на изпреварващо обучение по информационни технологии в един V клас. Същата година започва да работи ученическо литературно-музикално студио. Издадени са 2 бр. „Училищен вестник". Училището е пионер в работата с деца със специални образователни потребности (СОП). То е първото в страната, което създава добри практики и популяризира опита си в тази област. През 2002 започва работа по проект „Училище без граници" за интегриране на деца със СОП. През 2006 е домакин на Международна конференция „Интегрирано образование на деца със СОП - опитът на Австрия, приложен в VI ОУ „Л. Каравелов". През 1981 е изградено първото УН с председател Киро Киров (1980-1986), след него: Лиляна Кисьова, Иванка Кибритова, Иван Киричев, Димитър Павлов. Отличени учители: „старши учител" - Стойна Радина, Мария Гайдова, Владимир Михайлов (1984); отличие на МОН „Неофит Рилски": Галина Цанева (2006), Стоян Димитров (2008); отличие „Учител на годината" на Общината: Петя Стоименова (2005), Галина Цанева (2008). Директори: Кръстьо Нестеров (1964/1965), Делчо Енев (1965-1971), Любомир Преждаров (1971-1991), Красимира Тропчева, вр.и.д. (1991-1993), Здравко Дингилев (1993-)

 

Енциклопедия "Пазарджик".