sgradoОткрива се през 1959 като ПТУ по строителство. Първата учебна г. започва със 105 ученици, разпределени в 3 паралелки: строително дърводелство и арматура; зидаро-мазачи и мозайкаджии. Първият учителски колектив е от 12 преподаватели. През 1976 училището става СПТУ по индустриализирано строителство. От 1984 за патрон е избран поетът Пеньо Пенев. На 11 май 1998 г. получава статут на Строителен техникум. От учебната 2002/2003 става Професионална гимназия по строителство и архитектура. Броят на учениците и изучаваните професии се променя в съответствие с обществените потребности. През 1965-1967 се разкриват нови специалности: „Електрически инсталации", „Водопровод и канализация", „Мозайки и облицовки и зидарии" и др. В периода 1981-1983 се откриват специалностите: „Монтажник на строителни конструкции", „Строителен монтажник на стоманено-бетонни конструкции", „Монтажник на промишлени и енергийни съоръжения", съответстващи на профила на училището „Индустриализирано строителство". През 1991/1992 е приет първият випуск „Строителство и архитектура" с 4-год. срок на обучение, а 5 г. по-късно по същата специалност има и прием с интензивно обучение на немски език Разкриват се и нови специалности: „Водно строителство" (2000/2001), „Сухо строителство" (2005/2006), „Дограма и стъклопоставяне" (2007/2008), „Геодезия" (2008). Бр. на учениците през 2009 е 650 в 27 паралелки по 8 специалности. Обучението се осъществява от 58 преподаватели. Училището има традиции в спор-та, кръжочната дейност, духовата музика и печели много отличия. На V, VI и VII републикански прегледи на училищата (1970-1980) СПТУ „Пеньо Пенев" е на II място в страната. За 25-год. юбилей (1984) получава орден „Кирил и Методий" II ст. и почетна значка „За заслуги към промишленото строителство". Индивидуални отличия „Майстор Кольо Фичето" получават 5-има учители. От 2000 ПГСА е колективен член на Камарата на строителите в Б-я и нац. асоциация „Професионална подготовка и квалификация". За половин век училището подготвя 6 988 специалисти със строителни специалности. От тях: 2 305 с 2-год. срок на обучение (в периода 1959-1984) по 10 специалности; 3 790 с 3-год. срок на обучение (1973-2003) по 11 строителни специалности и 366 строителни техници. Първоначално училището няма собствена сграда. Първите масивни постройки (спални помещения и учебни работилници) на ул. „К. Честименски" са направени през учебната 1960/1961. Основите на учебния корпус са положени през 1965. Строителният проект, дело на директора Иван Батаклиев, включва 10 класни стаи, 3 работилници и канцеларии. Учители и ученици за 2 г. със собствен труд построяват сградата на училището. През 1967 функционират столова, физкултурен салон, пансион, учебни работилници. Четвъртият етаж е достроен през учебната 1976/1977. Със средства по програма „ФАР' (2008) са получени 60 нови компютъра и са оборудвани 4 кабинета. Тържествено са отбелязани 25-ата, 45-ата и 50-ата год. от създаването на училището. Издаден е юбилеен вестник (2003 и 2008). Директори на училището са: Панайот Поляков (1959-1962), Иван Батаклиев - заел. учител (1962-1991), инж. Мария Димитрова (1991-1998) и от 1998 - инж. Петя Иванова.

 

Енциклопедия "Пазарджик"