bregovУчилището е наследник на откритото през 1864 взаимно училище към черквата „Св. Архангел" в махала „Чиксалън "с пръв и единствен учител  Тома Попович. До Освобождението (1878) се помещава в училищна сграда в двора на черквата. Нова сграда за училището е построена 1890-1891 до Втора гр. лечебница и носи името „Св. Архангел". Учениците са ок. 200, разпределени в отделения, средно по 40. Учителите са 5-6, завършили педагогическо училище. През 1921 училището получава името „Георги Брегов", съгласно решение на Градски съвет. В периода 1955-1960 става известно с приложението на диференцирания подход в обучението и е посещавано от учители от цялата страна. Триетажната сграда на училището, завършена през 1968, разполага с 33 учебни стаи, 2 работилници и физкултурен салон. До 1970 то е НУ. През 1971/1972 получава статут на VIII ОУ „Георги Брегов". Това става възможно след като в двора е построена нова 3-етажна училищна сграда и са преместени прогимназиални класове от II прогимназия. Същата година има 926 ученици (I-VIII клас). През 1974/1975 става първото ЕСПУ от I до XI клас на територията на общ. В него се учат 1 300 ученици. За кратко (1979-1981) към училището е разкрит вечерен отдел, в който се преместват учениците от вечерната гимназия. Ежегодно ок. 100 работници повишават своето образование без откъсване от производството. Под ръководството на НИИО „Т. Самодумов"  учителският колектив работи по създаването на по-ложителен опит по няколко основни проблема на учебно-възпитателния процес. През 1985, по повод 120-год. от създаването му, е наградено с орден „Кирил и Методий" I ст. През същата година в него се обучават 1 150 ученици в 36 паралелки, преподавателите са 68. От 1984 в гимназиалния курс се откриват първите и единствени в обл. профилирани паралелки по изобразително изкуство. Идеята за откриването им е на худ. Илия Толев, учител методист при отдел „Народна просвета" (1982). Първи учители в тях са: худ. Методи Пешунов и скулпторът Костадин Маджаров. По-късно са привлечени Добри Гочев, Румен Нечев, Михаела Иванова, Иван Тодев, Тодор Димитров, Спас Киричев, Светослав Попов, Маргарита Иванова и др. специалисти в областта на графиката, живописта, скулптурата. Резултатите от целогод. работа на учениците от паралелките по изобразително изкуство се представят на год. изложба в галерия „Георги Машев". От учебната 1989/1990    се откриват профилите „Музика" и „Хореография". Обучението се осъществява от: В. Терзийска, Таня Щерева, Цв. Аврамова, Мариана Пепелянкова, Зорница Атанасова, Цветелина Христова, Недялка Нестерова. В училището са изградени музикални формации: Народен хор и оркестър „Яна" с диригенти Таня Щерева и Мариана Георгиева, Камерен хор на девойките „Цвета" с диригенти Цветанка Аврамова и Грозденка Димитрова, Фолклорна група „Омана", Мъжка фолклорна група „Арамии" с художествен ръководител Недялка Нестерова. Те участват в нац. и международни фестивали и конкурси в Италия, Гърция, Франция, Турция, Русия и са носители на златни и ребърни отличия. От 2003/2004 в училището се приемат ученици и в профил „Природо-математически", а от следващата г. и в профил „Ху-манитарен". От 1992 ежегодно се издава „Училищен вестник". По случай 130-год. от основаването на училището (1995) върху сградата му е поставен релеф на Г. Брегов. Гл. учители: Хр. Калъчев (1897), Георги Ангелов (1910-1924), Ангел Божков (1923), Иван Шулеков (1925), Вл. Атанасов, Иван Карчинов (1934-1938), Костадин Папазов (1938-1946). Директори: Слава Павлова (1946-1950), Генчо Мърхов (1950-1955), Петруна Серева (1955-1963), носител на „Орден на труда" - златен и орден „Кирил и Методий", Мария Коцева (1963-1971), орден „Кирил и Методий" II ст., София Попова (1971-1975), Лидия Томова (1975-1983), София Гилева (1984-Ш91), Малина Найденова (1992-2002), Емил Фърцов (2002-2004); от 2004 - Добринка Райкова, отличена от Община Пазарджик със званието „Директор на годината" (2007)

 

Енциклопедия "Пазарджик"

 

 

 

 

.