Открито е през 1823г в двора на църквата "Света Богородица" от епископ Дионисий със собствени средства.. Началото на неговата история е свързана с появата и развитието на българската просвета през Възраждането в Пазарджик. В1845 год в училището започва обучение по модерната класно урочна система.Създаването на първото класно училище е дело на най- заслужилият възрожденски учител на гр.Пазарджик Никифор Попконстнинов. През 1892 год. училището се премества близо до Острова. За патрон на училището е избран Никифор Попконстантинов. Училището е уникално с това, че е започнало своето съществуване чрез дарения и тази традиция продължава и до днес.През 1942 год. с дарението на д-р Никола Ламбрев се построява голямата сграда на прогимназията.До 1971 год. в двора на Островското училище "съжителстват " две училища. Начално училище "Никифор Попконстантинов" и Народно основно училище "д-р Никола Ламбрев". От 1971 год. двете училища се обединяват под иметоОУ "Христо Смирненски" .Колективът на училището с помощта на училищното настоятелство и съгражданите от квартал "Вароша" съхранява и развива не само дарителската традиция. Възпитанието в родолюбие е наша първостепенна грижа. На 11.05.1998 год училището беше посетено от пловдивския митрополит Арсений , който откри кабинет по български език построен с дарение.Гордеем се с открития през 2005 год паметник на първия патрон на училището Никофор Попконстнтинов- построен също с дарения от училищното настоятелство, колектива на училището и съграждани. Развиваме материално техническата база въпреки ограничените средства:-2005г. извършен основен ремонт и поставена на алуминиева дограма на малкото училище-2005г модерна училищна библиотека с читалня-2006 г кабинет по изобразително изкуство-2008 г. нов компютърен кабинет за 1-4 класРезултатите от обучението са много добри.Училището ни е сред най-известните в града. Нашите ученици се изявяват в олимпиадите и конку

 

 

НУ „Никифор Попконстантинов"- Пазарджик - общинско учебно заведение. Наследник е на първоначалното Варошко-Успенско училище, което функционира от 1850, съгл. статистиката за училищата в Княжество    България (1895/1896

През 1883/1884 е настанено в новопостроената сграда на Окръжното училище заедно с класното. С разрастването на града се увеличават и учениците в него. В периода 1888-1890 техният брой надхвърля 550. Това създава трудности при организиране на учебния процес в Окръжното училище. През 1891 ОбС взема решение за построяване на нова сграда за ОУ в кв. „Вароша". Тя е построена между канала „Паша арк” и Острова на р. Марица (1892-1893). То става известно като „Островско". Учебните занятия в новата сграда започват от учебната 1893/1894. В нея се преместват учениците от първоначалното Варошко-Успенско училише В прогимназиалните класове се обучават около 100 ученици. Получава името „Никифор Попконстантинов" с Решение №13/16 март 1925 на Татарпазарджишкото българското УН. През 1926 УС приема предложението на главният учител Темистокли Ламбрев патронният празник на училището да се отбелязва на 22 февр. (деня на мъченик Никифор). След изграждането на нова голяма сграда в двора за прогимназия (1942) училище „Никифор Попкон-стантинов" става самостоятелно начално. Учениците са между 250-300. През 1951 влиза в състава на Единното смесено училище. Сградата му е предоставена на Търговската гимназия. След закриването на Единното смесено училище (1958) отново става самостоятелно НУ. Запазва името „Никифор Попконстантинов" и се връща в старата си сграда. През 1971 заедно с IV Прогимназия образуват IV ОУ „Хр. Смирненски". В училището работят: Георги Папаронков (старши учител, 1894-1897), Коев (гл. учител, 1909/1910), Темистокли Ламбрев (гл. учител, 1926-1928), Конст. Хаджиева (гл. учител, 1945). Директори: Профирий Шайнов (1922/1923), Димитър Хр. Димитров (1924-1926), Георги Ангелов (1929-1931), Иван Генов (1946-1948). Дългогодишни учители: Петруна Николова, Карамфила Христович, В. Георгиева, Мария Хр. Цанкова, Ст. Димитрова, Цв. Батаклиева, Т. Божилова и др.