Създава се през 1970, за да поеме учениците от новоизградения комплекс „Марица" и жилищните сгради в тази част на града.

Учебните занятия започват с 12 паралелки в средния курс и 6 - в началния. В него са преместени ученици от НУ „ВасилДрумев", VI ОУ „Любен Каравелов" и IV ОУ „Христо Смирненски". Името на училището - „Христо Ботев" е определено от Педагогическия съвет (решение от 25 дек. 1970). От 1973 училището е базово на МНП по внедряване програмата за обучение с 6-год. първокласници с целодневния ре-жим на обучение и по внедряване на новото учебно съдържание на ЕСПУ. Учителският колектив е отличен като „Образцов колектив" (1976/1977). За популяризиране на добрия педагогически опит в училището излиза сп. „Учителска трибуна" (1983-1988). През 1986/1987 учениците са 938, на двусменен режим и броят им се запазва такъв през следващите 15 г. От 1994 патронният празник се отбелязва на 17 май.Учредява се първият в страната училищен клуб към фондация „Хр. Ботев" (1994). Създава се Ученически съвет (1995) и по негова инициатива се води Книга на добрите дела, в която се вписват проведените благотворителни акции, трудови празници и достойни постъпки на учениците. През 2007/2008 учениците са 362-ма. Училището е пионер в разработването на проекти и участието в различни програми. През 2001 работи по Българо-британска програма за издигане авторитета на полицията и превенция на детската престъпност;

2002- по проект „Първи стъпки равен старт" с МТСП; 2005 - проект към програма „Превенция и контрол на ХИВ (СПИН)". Заради постиженията в УВР училището е посещавано многократно от международни делегации - Япония (1982), Турция (2005), представителна група на ЕС от Англия, Белгия, Испания, Португалия (2006) и от Австрия (2008). Детският вокален състав към училището става носител на златен медал от V Републикански преглед на худ. самодейност (1979). Отличени учители: Димитрия Колова

-     орден „Кирил и Методий" II ст. (1984), и Мария Паскалева - орден „Кирил и Методий" III ст. (1986), Янка Чолакова - „Орден на труда"

-     бронзов (1987), Калинка Иванова и Виолета Златанова - значка „Отличник на МНП" (1986). Димитър Пелев е награден с почетно отличие „Неофит Рилски" (2005). Директори: Димитрия Съйкова (1970-1972), Спас Гайдов (1973-1983), Димитър Кралев (1983-1991), Димитър Пелев (1993-2006), Витка Сиракова (2006-). Вр.и.д.

-     Иванка Георгиева (1991-1992), Радка Илиева (1992-1993).

 

 

Енциклопедия "Пазарджик"