Първите учители са: Александър Иванов, Живка Будева, Теменуга Игнатова, Никола Колев, той е и директор. С решение на УС от 18 дек. 1948 приема името,.Георги Димитров". Първоначално училището е настанено в сградата на бившето еврейско училище. От 1950 става ОУ. През учебната 1960/1961 в него се обучават 674 ученици в 19 паралелки, от тях 11 в среден курс. Учителите са 25 и 2 дружинни ръководителки. През 1963 училището е преместено в сградата на бившата Девическа гимназия. В периода 1970-1976 бр. на учениците достига 1 000-1 100, тaкa по това време приема чast от учениците на закритото НУ „Отец Паисий". След това, в продължение на 30 г. в него се учат средно около 650 ученици год. Обуче¬нието е двусменно. През 1991/1992 са разкрити специализирани паралелки със засилено изучаване на математика от V клас, а от 1994/1995 е разкрита и хуманитарна паралелка. През 1992 е преименувано на ОУ „Проф. Иван Батаклиев" (Решение №84/23 дек. 1992 на ОбС - Пазарджик). От 1995 излиза училищен в. „Криле за полет". През учебната 1997/1998 е отбелязан двоен юбилей - 50 г. от създаването на училището и 100 г. от построяване на сградата. В училището е уредена постоянна изложба с архивни материали за живота и творчеството на проф. Иван Батаклиев. През 1998 е осветено новото знаме на училището. През 2007/2008 учениците са 620. Училището се отличава с многообразна извънкласна дейност - има училищен смесен хор, фанфарна музика, театрална група. Изградени са около 30 кръжока. През 1990 е създадена вокална студия „Вега" с худ. ръководител Валери Иванов, която има записи в БНТ, БНР и др. Лауреат е в нац. конкурс „Парад на детската песен" на БНР (2007). Изградени са клубове „Съхрани българското", „Млад географ" „Здравно образование", „Огън". Учители, допринесли за издигане авторитета на училището са: Анастасия Яна-чкова, Минка Георгиева, Мария Зайкова, Тодорка Тодорова, Анка Димитрова, Екатерина Денева (орден „Кирил и Методий"), Донка Кадийска, Веска Кръстина, Минко Кацаров, Костадинка Димова (орден „Кирил и Методий"), Богдана Нестерова, Трендафилка Хамалска (орден „Кирил и Методий" и отличие „Неофит Рилски” Филка Дечева, Стефка Икономова и др. Учителите: Димитър Филипов (2006), Даниела Кемчева (2007), Сашка Янкова (2008) са удостоени с почетното отличие „Неофит Рилски" на МОН. Със званието „Учител на годината" са отличени от Общината: Г. Грозданова (2007), Димитър Филипов (2006). Директори: Никола Колев (1948-1950), Петруна (Петя) Стефанова (1950-1959), заел. учител Петър Петров - Нежин (1959-1976), Ангел Сотиров (1976-1978), Гергина Павлова (1978-1980), Ангел Янков, Атанас Радков (1980-1988), Стаменка Григорова (1988-1993), Йонка Бунева (1993-2000), вр.и.д. Демирева, Димитрийка Кузева, Мария Пашева (2000-2005), от 2005 - Даниела Кемчева, отличена със званието „Директор на годината” за 2008 от Община Пазарджик.

 

 

 

енциклопедия "Пазарджик"