Създаването й се предхожда от откритите през 1970 две паралелки с изучаване на немски език към Втора политехническа гимназия „К. Величков". През 1971 училището приема името на световноизвестния драматург и антифашист Бертолт Брехт. Ежегодно до 1982 в нея се приемат по 100 ученици за изучаване на немски език. От 1983/1984 се приемат по една паралелка за изучаване на английски и френски език. Променя наименованието си и става Гимназия за чуждоезиково обучение (ГЧЕО). В периода 1991-2008 учениците са ок. 1 000-1 030, приемът е 8 паралелки (206 осмокласници). За 40 г. гимназията има 34 випуска с общо 5 104 зрелостници, от които близо 90% са с висше образование. Много от тях завършват ВУЗ в Москва, Ленинград, Берлин, Лайпциг, Дрезден, Рощок, Пасау. Увеличава се броят на продължаващите образованието си в САЩ, Англия, Китай, Франция. Учители по чужди езици са: Сп. Янчева, Пенка Добрева, Лазар Кишов, Стаменка Колева, Богдана Гацева, Мария Сотирова, Мариана Герова, Лиляна Василева, Ася Гунчева. През годините в гимназията работят и специалисти от Франция, Германия, САЩ, Ан¬глия (Асма Булейш, Рита Бутие, Бригите Ото, Джил Уизмън, Брус Макдоналд, Франсоаз Рондо, Люси У тен, Джин Лий и др.). Гимназията развива многообразна извънкласна дейност. Учениците участват в областни, национални и международни олимпиади. Пенка Тухчиева (2004), Васил Дурев (2006) са носители на отличието на МОН „Национална диплома". Лауреати на национална олимпиада по български език и литература са: Светлана Гергова, Мариола Зяпкова, Пламен Хаджийски, Виолета Парпулова, Елица Йовчева. Хорът на девойките, под ръководството на Маргарита Начева, е многократен първенец на републикански фестивали. Изграден е клуб по интернационална дружба „Бертолт Брехт", към който работят 21 кръжока и творчески групи. Училищните отбори по баскетбол и волейбол са многократни първенци в общ.ински и областни състезания. За високите постижения на учениците принос имат учителите: по бълг. език - Здравка Величкова Славка Гергова, Анета Попова, Яна Стойчева, Донка Енева, Георги Спасов, Никола Иванов. По математика - Найден Ангелов, М. Николчева, Генка Стефанова, Йорданка Кадийска, Радка Атанасова, Ирина Белева, както и тези по другите предмети - Димитрийка Бангеева, Минка Попова, М. Йосифова, Севдалина Иливанова, Добринка Владова, Мария Янкова, Л. Венчева, Радка Пенкова. От 1998 ЕГ е асоциирана към ЮНЕСКО. От 2008 е част от Училища партньори по целия свят. През уч. 2008/2009 в гимназията работят 72-ма учители, от тях 28 имат ПКС. През годините наградени с държавно отличие орден „Кирил и Методий" са учителите: Спаска Янчева (1982), Найден Ангелов (1984), Маргарита Начева. Почетното отличие „Неофит Рилски" на МОН получават Георги Спасов (2000), Бойка Лумбева (2008). Званието „Учител на годината" получава Фани Попова (2008). Първоначално училището не разполага със собствена база. Настанено е в сградата на НУ „Отец Паисий", където се помещава 5 г. През 1976 е завършено строителството на училищната сграда на НЕГ. Сградата е тържествено открита на 30 март 1977 от Петър Николов - зам.-министър на МОН, и секр. на посолството на ГДР г-н Сташ. Гимназията разполага с 42 учебни помещения, библиотека, физкултурен салон и спортни площадки. Има училищен стол с 450 места. Библиотеката съдържа 20 950 т. на 6 езика. Благодарение на дарения, направени от посолствата на Германия, Великобритания и Франция, притежава много ценни справочници, енциклопедии, аудио и видеокасети. Читателската зала е с 20 места. През 1986/1987 е създаден първият компютърен кабинет. Директори са: Веса Стоименова (1971-1973), орден „Кирил и Методий", Цонка Кацарова (1974-1980), Лидия Лупова (1980-1988), орден „Кирил и Методий" I ст. (1983), Соня Стоянова (1988-1989), Г. Спасов (1989-1992), Лазар Кишов (1992-).

 

 

 

Енциклопедия "Пазарджик"