Създадено през 1909 като Татарпазарджишка мъжка прогимназия „Св. Климент".В нея за учебната 1909/1910 се отделят 525 ученици от прогимназиалните класове (1-3) на Мъжката гимназия „Ив. С. Аксаков". Първоначално училището няма собствена сграда. До 1929 то се помещава в несъществуваща днес сграда до моста на р. Марица, наричана „Щаба", и Хаджипоповата къща. След това училището се премества в центъра на гр. в сградата на Девическата гимназия (до 1939). Пръв директор е Христо Вълев, едновременно е и директор на Мъжката гимназия. Сред първите учители са: Илион Стамболиев Савов, Ник. Радосладимир Стойнов, Янаки Ангелов и др. През 1918/1919 бр. на учениците достига 630, разпределени в 14 паралелки. Учителите са 18, сред тях са: Профирий Шайнов, Трайко Благоев, Димитър Божков, Никола Радославов. През 1924/1925 учениците са 248 в 8 паралелки, така по това време се разкриват прогимназиални класове в много села. На 30 апр. 1939 е осветено училищното знаме и е представена училищната духова музика. Средства за тях са набавени от училищното родитело-учителско сдружение. През 1955/1956 Първа прогимназия се слива с НУ „Васил Левски" - създава се Народно ОУ „Васил Левски", учениците му са от I до VII клас. През 1958/1959 става отново прогимназия „Кли-мент Охридски", НУ. „В. Левски" се отделя като самостоятелно НУ. С преминаването на VIII клас към прогимназиалния курс през 1962 се откриват и 5 осмокласни паралелки, бр. на учениците е 981. От 1977 Първа прогимназия „Климент Охридски" се пренася в сградата на новопостроеното училище на ул. „Васил Левски" и получава статут на ОУ. От 1981 прераства в ЕСПУ с 3 паралелки IX клас и става базово училище на МНП по внедряване на новото учебно съдържане и организация на УВП в ЕСПУ. Във връзка с преструктуриране мрежата на учебните заведения в общината, от 1983/1984 става отново ОУ. През 1984 тържествено е отбелязан 75-год. юбилей. Училището е наградено с орден „Кирил и Методий" I ст. Същата г. има 1 400 ученици (1-8 клас) в 44 паралелки, 87 учители. По това време изявени преподаватели са: Вера Велева, Шенка Николова, Богдана Цветанкова, Пенка Монова, Екатерина Шулева, Кипра Димитрова, Ирина Богданова и др. От 1989-2002 в нач. курс има прием в паралелки с разширено изучаване на музика. През 1997 започва ранно чуждоезиково обучение по френски език в една паралелка, от следващата година и по английски език. В периода 1990-2000 бр. на учениците се движи от 820 до 880. През 2007/2008 те са 617. За 100 г. в него завършват основно образование 8 370 деца. Училището издава „Училищен вестник". Учители от училището, носители на орден „Кирил и Методий", са: Златка Павлова, Соня Кръстева, Васил Мачев и др. Директори на училището: Христо Вълев (1909-1910), Кръстьо Левчаров, Тодор Мумджиев, Петко Иванов (1916-1925), Янаки Ангелов (1933-1939), Георги Ат. Попов, Петър Петров (1944-1958), Георги Куманов (1958-1963), награден с орден „Кирил и Методий" първа ст. (1961); Георги Пенов (1963-1966), Сп. Топалова (1967-1977), Никола Иванчев (1977-1991), награден с „Орден на труда" - сребърен (1987); Роза Панайотова (1991)

 

Енциклопедия "Пазарджик".