През 1943 г. инициативата за пазарджишки герб се подема от общинския съветник Константин Христович, който е бил и уредник в историко-археологическия музей към читалище „Виделина". В писмо до кмета от 17 януари 1943 г. той обосновава необходимостта от изработването на герб и прилага собствен проект за обсъждане от Общинския съвет и за консултация с Тодор Герасимов, нумизмат от Държавния археологически музей – София, известен с познанията си по хералдика . Този факт заслужава да се отбележи като показателен за осъзнаването ролята на специалиста по хералдика като важен фактор при създаването на герб. По това време професор Герасимов е известен с критиките си към нехералдичните градски "гербове" и е своего рода авторитет в проблематиката. В последвалото обсъждане освен Т. Герасимов се включва Иван Чомов – юристконсулт в Светия Синод.След разискванията ОбС решава: „Одобрява предложения проект за герб на Пазарджишката градска община с формата на щит-общоприета по всички общини в България. Гербът е разделен на две полета със синя линия (символизираща р. Марица). В първото поле е изобразено златен лъв на червено поле, а в другата половина е изобразено зелено поле, Кадуцей (знак на търговията) и рог на изобилието. Гербът ще носи мото – девиз : „Труд и производство" .Проектът за герб, одобрен от Общинския Съвет – Пазарджик е изпратен за утвърждаване от Министъра на вътрешните работи и народното здраве. Вероятно е получен утвърдителен отговор, защото с писмо от 4 ноември 1943 г. общината се обръща към Тодор Герасимов с молба да поеме окончателното уреждане на въпроса за градския герб, като настоява за изработването на оригинала и неговия релеф да се ангажира художникът график Васил Ефтимов.Макар и да не е използван блазон в решението на Общинския съвет, приетият герб, резултат от сътрудничеството между художник, хералдик и местната администрация, е един от малкото истински гербове в България от този период –може да се каже дори, че е най-хералдичният от всички .Като акт на признание на това хералдическо достижение и като връзка с местната традиция БХВО използва формата на щита на пазарджишкия герб при проектиране на гербовете на селата в Пазарджишко.

 

Александър Алексиев