Настоящата емблема на град Пазарджик, която погрешно бива наречена герб, е била приета за символ на града след конкурс на 10 октомври 1974 година по инициатива на кмета на града Стоица Вардин. Самият конкурс започва още през март 1973 година, но не излъчва първа награда. Втората печели скулптурът Тома Попов и неговото пластично изображение на настоящата емблема. Тя заменя използваната като почетен знак значка от 1966 година. През 2001 година има нов конкурс за символ на града, който бива спечелен от художника Марин Маринов с неговото графично (черно-бяло) и  цветно изображение на емблемата на Тома Попов. Въпреки това след забележки на комисията той не бива утвърден. Това става по инициатива на тогавашният председател на Общинския съвет и сегашен кмет на град Пазарджик Тодор Попов на 10 май 2007 година. Емблемата има три основни символа – Родопите, Тракийския конник и  река Марица. Тя има форма на щит. Връхното му окончание е вълнообразно и символизира релефа на Родопите, които ограждат от юг Тракийското поле. Щитът е разделен диагонално на две половини. В дясно – долната половина на по-ниско ниво от горната е символизирана река Марица, изобразена с три вълнообразни пластични линии. В дясно опират в контура, получена от сваленото ниво. В лявата горна половина има стилизиран релеф – парафраза на Тракийския конник.  Това днес е емблемата на нашия град, но заради факта, че не отговаря на  основни правила на науката хералдика, то това не може да бъде наречено герб, както фигурира в Наредбата за символите на Община Пазарджик