Търсене

 

 2         1785 г. от рождението на Нешо Бончев БОНЧЕВ (02.01.1839-
17.02.1878), Панагюрище – преподавател, основоположник на литературната  критика в България - първият български литературен критик, доп. член на БКД, преводач
-    75 г. от рождението на Стоян Хр. ДИМИТРОВ (02.01.1949), Сарая –   художник, педагог
3        70 г. от рождението на Владимир СЛАВКОВ (03.01.1954), Ветрен дол – художник
10        80 г. от смъртта на Тома Павлов ДЕЛИРАДЕВ (1893-10.01.1944), Панагюрище - скулптор
14    ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ПАЗАРДЖИК
17        90 г. от рождението на Иван Първанов СПАСОВ (17.01.1934-1996), композитор, диригент, творчески свързан с Пазарджик (1970-1992), създател на фестивала „Зимни музикални вечери”, писател, публицист
  -    90 г. от рождението на Константин Евстатиев ПЛОЩАКОВ (17.01.1934-2006), Стрелча – военен, командир на подводница, писател
19    140 г. от рождението на Георги КЬОСЕИВАНОВ (19.01.1884-1960), Пещера – политик, дипломат, държавник, оглавява няколко безпартийни кабинета
-    95 г. от рождението на Димитър Ангелов ПУНТЕВ (19.01.1929), Пазарджик, художник
21    100 г. от излизането на в. „ПАНАГЮРСКО ЕХО. Седмичен независим вестник”, ред. д-р К. Панайотов (Панагюрище, 21 ян.1924-1933)
  -    25 г. от смъртта на Тодор Борисов ХАДЖИНИКОЛОВ (1920-21.01.1999), Пазарджик – живописец
25    70 г. от рождението на Цветан Панчев ПАНЧОВСКИ (25.01.1954-1999), Оборище - художник
26    70 г. от рождението на Васил Георгиев БАЙЛОВ (26.01.1954), Ветрен – художник
м. януари – 120 г. сп. „МАЙКА И ДЕТЕ. Популярно акушерско-медицинско списание”, ред. Василка Д. Куртева (Т.-Пазарджик, ян. 1904–1924)

                 ФЕВРУАРИ

6    100 г. от излизането на в. „ТРАКИЙСКА ЗОРА. Независим политико-информационен вестник”, ред. Б. Йеремиев (Т.-Пазарджик, 6 февр.-13 авг. 1924)
14    125 г. от рождението на Иван Кръстев ГЕНОВ (14.02.1899-1973), Пазарджик –музикант, първи председател и диригент на музикално дружество „Маестро Георги     Атанасов”, основател на Мандолинен оркестър и школа, преподавател, общественик
15    145 г. от рождението на Павел Димитров ДЕЛИРАДЕВ (15.02.1879-1957), Панагюрище - учен географ, етнограф, публицист, деец на македоно-одринското революционно движение, секретар на четата на Яне Сандански, участник в Първата световна война, организатор на туризма, алпинизма и пещерното дело в България след войните, ред. на в. „Стрелочник”, „Железничарска борба”, „Железничарско съзнание”, „Одрински глас”, „Единство” и др., с научни приноси в географията, геологията, историята, етнографията, медицината, биологията и др., автор на научни,  научно-популярни книги и статии, един от основателите на Синдикалния съюз у нас
17    90 г. от рождението на Стоян Тодоров РАКАНОВ (17.02.1934-2007), Бургас - художник, доцент по живопис, дълги години секретар на групата на художниците в Пазарджик
19    130 г. ХОРОВА МУЗИКА В ПАЗАРДЖИК – началото е поставено с участието на певчески хор на вечеринка в Окръжното училище (19.02.1894)
20    145 г. от рождението на Стоян Власаков ВЛАСАКОВ (20.02.1879-1948), Панагюрище – учител, общественик, журналист, основател на най-дълголетното панагюрско печатно издание в. „Оборище” (4 окт. 1903)
22    180 г. от рождението на Искрьо Цветков МАЧЕВ (22.02.1844-1904), учител, един от основателите на читалището в Панагюрище, фолклорист, революционен деец, един от основателите на читалище „Виделина” в града, фолклорист, член на Привременното правителство по време на Априлското въстание, представител на събранието в Оборище
24    75 г. от рождението на Георги Костадинов СПАСОВ (24.02.1949), с. Варвара – филолог, преподавател, писател сатирик, фейлетонист, общественик

                МАРТ

1    145 г. от рождението на Александър Стоименов СТАМБОЛИЙСКИ (01.03.1879-1923), Славовица – политик, държавник, идеолог и лидер на земеделското движение в страната, ред. на в. „Земеделско знаме”, като министър-председател подписва Ньойския мирен договор, свален от власт с военен преврат и убит
  -    115 г. от излизането на в. „ТАТАР-ПАЗАРДЖИК. Седмичен независим вестник”, дир. Леон Саваджиян, уред. Ефр. Саваджиян (01.03.1909-1911)
4    145 г. от рождението на Григор Иванов ЧЕШМЕДЖИЕВ (04.03.1879-1945), Пещера - общественик, юрист, политик, народен представител, държавник, организатор, редактор и сътрудник на: в. „Съзнание", „Общо дело", „Епоха", „Нова камбана", „Нови времена", „Социалдемократ", „Трибуна" и др., един от основателите на СБП, писател, публицист
9    95 г. от рождението на Стоян Костов БАКЪРДЖИЕВ (9.03.1929-    1998), Пазарджик – преводач, поет
10    160 г. от рождението на Михаил Юнаков ТАКЕВ (10.03.1864-1920), Пещера – юрист, политически и държавен деец, доброволец в Балканската война
15    95 г. от рождението на Атанас Димитров БОЖКОВ (15.03.1929-1995), Исперихово – учен, изкуствовед, професор, изследовател на средновековното и съвременно българско изкуство, педагог, директор на Националната художествена галерия, почетен гражданин на Пазарджик (1979)
19    70 г. от смъртта на Мария Щерева ХЛЕБАРОВА (1877-19.03.1954), Пазарджик     - актриса, започнала театрална дейност в „Сълза и смях”, играла в Народния театър и ДТ-Русе
22    165 г. от смъртта на хаджи Найден ЙОВАНОВИЧ (ок. 1805-22.03.1859), Юнаците - учител, един от първите книгопродавци, книгоиздател
23    100 г. от създаването на АРХЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „БЕСАПАРА” в Пазарджик и музей „Иван С. Войводов” при читалище „Виделина” (23.03.1924), и 60 г. от откриването на Околийски общ народен музей в сградата на еврейската синагога в града (16.05.1954)
25    50 г. от смъртта на Асен Браянов КАЛОЯНОВ (1900-25.03.1974), Пазарджик – поет, писател, ред. на „Хиацинти. Списание за критика, художествена литература и изящна лирика” (Пазарджик), преводач, общественик, почетен гражданин на Пазарджик (1970)
м. март – 120 г. от излизането на сп. „БЛАГОВЕСТИТЕЛ. Ежемесечно религиозно-нравствено и църковно-обществено списание”, ред. свещ. Константин П. Коев (Т.-Пазарджик, март 1904-1907)
                 


 7    130 г. от излизането на в. „РОДОПИ”, ред. Кр. Атанасов, Яков Матакиев,     местен орган на Народната либерална партия (Т.-Пазарджик, 7 апр.- 12 май 1894)
14    55 г. от сформирането на първи щатен СИМФОНИЧЕН ОРКЕСТЪР в Пазарджик (с Постановление № 33/1968 на МС), диригент Владимир Недков (14.04.1969), първа премиера - оперетата „Рози от Балкана” (10.06.1969), първи самостоятелен концерт - творби на Бетховен, изнесен в новата сграда на     Драматичен театър „К. Величков” (25.11.1969)
16    120 г. от рождението на Стоян ВАСИЛЕВ Генов (16.04.1904-1977),  Пазарджик – художник живописец и преподавател, един от инициаторите за създаване на самостоятелна художествена сбирка към съществуващия Народен музей в Пазарджик, на който дарява и собствени творби
19    65 г. от създаването на ОКРЪЖНА БИБЛИОТЕКА в Пазарджик (19.04.1959), от 1983 г. именувана „Никола Фурнаджиев”, наследник на първата ПУБЛИЧНА БИБЛИОТЕКА в града - „Училищна книжарница”, създадена преди 155 г. при Мъжкото и Девическото училища в кв. Вароша (1859), днес Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев”

5    65 г. от създаването на Окръжен ДРАМАТИЧНО-МУЗИКАЛЕН ТЕАТЪР с решение на ОНС-Пазарджик след сливане на Градския представителен ансамбъл „М-ро Г. Атанасов” и Градския народен театър (05.05.1959)
  7    70 г. от рождението на Йорданка Илиева МАРИНА (07.05.1954), гр. Съединение, живее и работи в Пазарджик – поетеса, сатирик
10    100 г. от рождението на Елена НИКОЛОВА-РУЖ (10.05.1924), с. Сбор – преводач, сред учредителите на Съюза на българските преводачи, член на Управителния съвет, гл. ред. на сп. „Български хоризонти”, член и вицепрезидент на Съвета на Международната федерация на преводачите (ФИТ), председател на литературната комисия на ФИТ, член на редакционната колегия на сп. „Бабел”
10    55 г. от смъртта на Константин Николов ХРИСТОВИЧ (1893-10.05.1969), Пазарджик - агроном, обществен деец, със заслуги за развитието на музейното дело, уредник на музей „Иван Войводов” при читалище „Виделина”, работи за настаняването на музея в подходяща сграда и за превръщането домовете на Константин Величков и Станислав Доспевски в къщи музеи
14    65 г. от рождението на Спас Иванов КИРИЧЕВ (14.05.1959), Пазарджик - скулптор
15    195 г. от рождението на ОРЧО ВОЙВОДА (Иван Маринов Парпулов) (15.05.1829-1911), Панагюрище – хайдутин, телохранител на Бенковски, член на РК в Панагюрище, войвода на чета по време на Априлското въстание
17    90 г. от смъртта на Петко Стоилов МАШЕВ (1855-17.05.1934), Пищигово – учител, читалищен деец, член на Пловдивския РК, участник в Априлското въстание, заточеник, ред. на т.-пазарджишкия в. „Постоянство”
20    75 г. от рождението на Константин Сребров АНАСТАСОВ (20.05.1949), Пазарджик - художник, преподавател
21    ПРАЗНИК НА ПАЗАРДЖИК, в църковния календар – св. равноапостоли КОНСТАНТИН и ЕЛЕНА
24    200 г. от рождението на Драган Василев МАНЧОВ (24.05.1824-1908), Батак – възрожденски просветител, книжовник, общественик, заедно с Христо Г. Данов, Манчов е най-големият български книгоиздател и книгоразпространител през Възраждането, книжарницата му има клонове в Солун и Свищов
  -    95 г. от рождението на Георги М. БАЛАБАНОВ (24.05.1929-13.01.2017), с. Варвара – военен, участник в Отечествената война, писател
25    165 г. от рождението на Мария Ангелова СУТИЧ (ШУТИЧ) (М. Иванова, М. Димитрова Овчарова, Йонка, Нонка, Ньонка, Нона) (25.05.1859-1932), Пазарджик - участник в нац.-освободителното движение, единствена жена в Хвърковатата чета на Г. Бенковски
26        200 г. от рождението на Никифор ПОПКОНСТАНТИНОВ Марков (26.05.1824-1881), гр. Елена - възрожденски просветител, поставил началото на класното училище в Пазарджик – едно от първите класни училища в българските земи, ревностен борец срещу гръцкото влияние, депутат в Учредителното събрание (1879), автор на ръководства и помагала, читалищен деец, преводач

 

4       75 г. от рождението на Иван Петров БУНЕВ (04.06.1949), Пазарджик – филолог, поет

  6      55 г. от смъртта на Владимир Георгиев РИЛСКИ (1905-06.06.1969), Пещера – живописец, преподавател, остава в забвение (50-те г.) заради критици-догматици и някои фактори в Съюза на българските художници

7      110 г. от излизането на „Т.-ПАЗАРДЖИШКИ ОБЩИНСКИ ВЕСТНИК. Издание на Общинския съвет” (Т.-Пазарджик, 7 юни – дек.1914, 1924-1927)

16      100 г. от откриването на първата МУЗЕЙНА ЕКСПОЗИЦИЯ в читалище „Виделина”, Пазарджик (16.06.1924)

20      110 г. от смъртта на Петър МУСЕВИЧ Бориков (1840-20.06.1914), Т.-Пазарджик – обществен и политически деец, пътуващ книгопродавец, един от основателите на бълг. благодетелно братство „Просвещение” в Цариград, инициатор и организатор на Първото бълг. изложение (Цариград, 1873), участник в Руско-турската война, открил пансион и търговско училище в София (1900), в което работи до смъртта си

28     110 г. от рождението на Тодор Иванов ТОДОРОВ (28.06.1914-1990), Пазарджик – ветеринарен лекар, професор бактериолог, изследовател, автор на учебни помагала

12    105 г. от рождението на Искър Спасов ШУМАНОВ (12.07.1919-2011), Карабунар - земеделец, емигрант в САЩ, главен секретар на Международния селски съюз, съратник на Г. М. Димитров, ред. на в. „Свободна и независима България” (Ню Йорк), в. „Народно земеделско знаме” и др.
16    55 г. ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ” Пазарджик (16.07.1969)
19    140 г. от смъртта на Георги х. Костадинов БРЕГОВ (ок.1840-19.07.1884), Пазарджик - търговец, кмет, дарител за образованието и първата болница в града
23    110 г. от рождението на Димитър КАМЕНОВ (23.07.1914-1991, Пазарджик), с. Ставерци, Плевенско – художник, педагог, живее и твори в Пазарджик
25    110 г. от рождението на Георги Цвятков МОМЕКОВ (25.07.1914-2001), Панагюрище – военен, генерал, зам.-командир на 27 Чепински полк, почетен гражданин на Панагюрище
27    65 г. от рождението на Румен НЕЧЕВ (Смолян, 27.07.1959), с творчески период в Пазарджик, живее и работи в Пловдив – художник, график
29    100 г. от рождението на Димитър Благоев ПУНЕВ (29.07.1924-1991), Пещера – режисьор, педагог
м. юли – 100 г. от излизането на сп. „ЮЖНИ ЗАРИ. Литературно обществено списание”, ред. Сашо Настев (Т.-Пазарджик, юли-дек. 1924)

10    85 г. от смъртта на Стоян Стоянов АРГИРОВ (1870-10.08.1939), Пазарджик - филолог, библиотековед, със заслуги за уреждането и развитието на библиотечното дело в България, действ. чл. на БАН
   -    75 г. от рождението на Атанас Димитров ИВАНОВ (10.08.1949), Памидово – поет
15    125 г. от рождението на Анна Соломон КРАМЕР-БЕХАР (15.08.1899-1976), Хороденка, Полша - художник график, живее и твори в Пазарджик (1930-1937), със заслуги за развитието на екслибриса в България
16    75 г. от рождението на Рада ПАНЧОВСКА (16.08.1949), Оборище -поетеса, преводач
19    130 г. от рождението на Борис Петров ШАРОВ (19.08.1894-1986), Батак – живописец
24    115 г. от рождението на Георги Лазаров ШАРАНКОВ (24.08.1909-1937), Пазарджик – шлагерен певец, утвърдил шлагерната песен на голяма сцена

10    175 г. от рождението на Генчо Динчов ДЖУМАЙОВ (10.09.1849-1934), Стрелча – учител, сподвижник на Левски, председател на революционния комитет в Елешница
13    95 г. от рождението на Николай Георгиев ГЯУРОВ (13.09.1929-2004), Велинград – оперен певец, бас
  -    90 г. от рождението на Костадинка Г. ДИМОВА (13.09.1934), Пазарджик – художник, педагог
  -    80 г. от излизането на „ОСВОБОЖДЕНИЕ. Период. орган на К-та на ОФ-Пазарджик. Ред. Михаил Манев, Мирчо Боянов” (Пазарджик, 13.09.1944-1949)
25    140 г. от рождението на Димитър Василев ХРИСТОДОРОВ (25.09.1884    -1947), Пазарджик – журналист, писател, драматург, театрален критик
28    55 г. от смъртта на Кимон ГЕОРГИЕВ Стоянов (1882-28.09.1969), Пазарджик – военен, командир на рота и дружина в Балканските войни и Първата световна война, основател на Военния съюз, генерал-майор, политик, държавник, народен представител, министър-председател на България
м.септември – 115 г. „ХРИСТИЯНСКО СЕМЕЙСТВО. Месечно издание”, ред.-изд.     свещ. Константин Русинов, свещ. Ив.Кожухаров (Т.-    Пазарджик, септ.-окт. 1909)
    – 115 г. „ХРИСТИЯНЧЕ. Детско религиозно-нравствено списание”,     ред. свещ. Константин Русинов, свещ. Ив.Кожухаров (Т.-Пазарджик, септ.     1909-юни 1910)

2        180 г. от рождението на Иван Стоянов ДЖУДЖЕВ (02.10.1844-1898),     Панагюрище – търговец, един от основателите на читалище „Виделина” в града, член на Панагюрския РК, участник в подготовката на Априлското     въстание, в     организирането четата на Ботев и в Сръбско-българската война, член на Привременното правителство в Панагюрище
  3    60 г. от смъртта на Стоян АТАНАСОВ (1880-03.10.1964), Пазарджик – книгоиздател, основал печатница „Ст. Атанасов и cie”, изд.-ред. на сп. „Ученическа беседа”, издал пълните събрани съчинения на Константин Величков, Елин Пелин, цялостното творчество на Николай Райнов - приказки в 30 тома, първата „Българска енциклопедия” на братя Данчови, първият български издател на музикални произведения, гл. инициатор за уреждане на печатница за ноти
10    75 г. от рождението на Стоимен СТОИМЕНОВ (10.10.1949), Капитан Димитриево – художник, преподавател
12    120 г. от рождението на Георги Делчев БРАДИСТИЛОВ (12.10.1904-1977), Панагюрище – учен математик, професор д-р на физико-математическите науки, с принос за създаването на висшето техническо образование у нас чл.-кор. на БАН 
19    20 г. от смъртта на Иван Димитров СЕСТРИМСКИ (1916-19.10.2004), с. Долна Баня, Ихтиманско – литературен историк, критик, библиотекар в читалище „Виделина” – Пазарджик, ред. на в. „Освобождение”, ред. във в. „Литературен фронт”, в изд. „Български писател”, зам.-дир. на Българския културен център в Берлин”, член на ред. колегията на сп. „Читалище”
22    140 г. от излизането на „КОКОШКА. Периодическо списание”, ред. Георги П. Николов (Пловдив, 22 окт.- 29 ноем.1884, 1894). Печата се и в печатниците на С. Д. Кацаров и Цв. Радулов, Т.-Пазарджик
  -    110 г. от излизането на в. „ЛИБЕРАЛЕН ГЛАС”, вестник на младолибералите, ред.-стоп. Г. Шопов (Т.-Пазарджик, 22 окт.1914-14 март 1915)
24    95 г. от създаването на КИНОТЕАТЪР в читалище „Виделина” (24.10.1929), първи прожектиран ФИЛМ – „Агонията на Византия”  (7- 8.11.1929)

14    100 г. от рождението на Стефан Лазаров ЧАВДАРОВ-ЧАФА (14.11.1924-05.07.1978), Пазарджик – юрист, поет
15    125 г. от излизането на сп. „ЛЕТОПИСИ. Двуседмичен преглед за политика, литература и наука”, дир. К. Величков, ред. Велчо Т. Велчев (15.11.1899-1905)
18    80 г. от смъртта на Райко Николов АЛЕКСИЕВ (Фра Дяволо) (07.03.1893-18.11.1944), Пазарджик – художник, карикатурист, хуморист, писател сатирик, фейлетонист, журналист, председател на Съюза на дружествата на художниците в България, основател и редактор на хумористичния вестник „Щурец” (1932-1944), ред. сп. „Барабан”, „Българан” и др., убит без съд и присъда от установената в България комунистическа власт
19    70 г. от рождението на Снежана А. ГЕНЕВА (19.11.1954), Батак - художник
22    75 г. от рождението на Иван ЕСЕНСКИ (22.11.1949), Мухово – филолог, поет, есеист, сценарист, драматург, журналист, гл. редактор на военна редакция в БНР, управител на издателска къща „Лъч”, директор на изд. „Народна култура”, отг. секретар на Академията за европейска култура „Орфеева лира”
25    85 г. от рождението на Мария Генова (25.11.1939-21.11.2023), Пазарджик – поетеса и преводач
25    80 г. от рождението на Тодор Георгиев БАЛКАНСКИ (25.11.1944), с. Сарая – езиковед, професор, д-р на филологическите науки, научен сътрудник в БАН, преподавател
26    45 г. от смъртта на Христо Томов ВАКАРЕЛСКИ (1896-26.11.1979), Момина Клисура - учен етнограф, фолклорист, преподавател, директор на Народния етнографски музей, ст.н.с., зав. секция в Етнографски институт и музей при БАН, носител на Хердерова награда, член основател и председател на Българското народонаучно дружество

 3    90 г. от смъртта на Отон ИВАНОВ Хаджидинчев (1850-03.12.1934), Пловдив – часовникар, участник в нац.-освободителното движение, член на РК в Пазарджик, началник на тайната полиция, доверено лице на Бенковски, участник в Априлското въстание, устройва комитети „Единство” в Т.-Пазарджишко, член на Българския таен централен революционен комитет при подготовката на Съединението, началник на жандармерията в Т.-Пазарджик
 -    80 г. от рождението на Людмила Василева СТАМБОЛИЕВА (03.12.1944), Пазарджик – скулптор
10    95 г. от рождението на Борис Петров РЕЗОВ (10.12.1929), един от основателите на групата на художниците в Пазарджик (1956)
18    50 г. от откриването на ЕТНОГРАФСКАТА ЕКСПОЗИЦИЯ към Исторически музей – Пазарджик в къщата на Николаки Христович (18.12.1974)
22    90 г. от рождението на Йордан Ас. КАРНАЛОВ (22.12.1934), Брацигово – художник
23    95 г. от рождението на Стефан Иванов ЙОТОВ (23.12.1929-2002), с. Ивайло - методист в Библиотека „Никола Фурнаджиев”, поет, сатирик
26    80 г. от рождението на Георги Стоянов ДОНОВ (26.12.1944-2002), с. Левски - художник, педагог, доцент
27    110 г. от основаването на първата ДЕТСКА МУЗИКАЛНА ШКОЛА в Пазарджик от Павел Дерликов (27.12.1914)
30    75 г. от рождението на Петьо БАБАЧЕВ (30.12.1949-1995), Пазарджик - художник
м. декември – 150 г. от основаването на ЧИТАЛИЩЕ „ТРЕНДАФИЛ” В БРАЦИГОВО, в дома на Васил Петлешков, и на ЖЕНСКОТО читалище „Надежда” - по негов почин (дек. 1874)

195 г.    От рождението на Петър ГОРАНОВ (П. Хаджигорев Кавлаков) 
(1829-1925), Батак – учител, търговец, председател на Баташкия революционен комитет, делегат в Оборище, след Освобождението окръжен управител на Пазарджик, народен представител
-        От рождението на Иван Костадинов ВАЛЬОВ (Самоков, ок. 1829-
1911, Пазарджик) – иконописец, стенописец, изписал икони в Рилския манастир, Пещера, Козарско, Баткун и др., подписва се „Иванчо Костов Зограф Пазарджик”
180 г.   От рождението на Георги Ненов МАНЕВ (1844-1912), Панагюрище 
– участник в четата на Панайот Хитов, в Панагюрския РК, куриер и охрана на Левски
-        От рождението на Стоян Иванов ПОПОВ (1844-1930), Пещера – 
учител, председател на Революционния комитет в града, делегат на събранието в Оборище, участник в Априлското въстание, до него Васил Петлешков изпраща „Кървавото писмо”
     -        От рождението на Иван Вълчев СОКОЛОВ (1844, Върба,      
Радомирско-1904, Пазарджик), учител, военен ръководител на въстаниците от Брациговски район, делегат на Оборище
-     От рождението на Ованес СЪВАДЖЪЯН (Одрин, 1844-1906, 
Своге), телеграфист, преводач, общественик, като началник на  жп  гара Пазарджик по време на Руско-турската война, спасява християнското население от избиване, почетен гражданин на Пазарджик (2001)
-     От рождението на Васил Бойчев СОКОЛСКИ (1844-1876), 
Жеравна - лекар и аптекар в Жеравна, Пазарджик, Перущица, лекар на Хвърковатата чета на Бенковски
     -        „БЪЛГАРСКИ БУКВАР”, Георги Бусилин, в който е поместена 
   гравюрата на св. св. Кирил и Методий, рисувана от Корнилий   
   Тромонин и щампована от Алекси Атанасов (Москва, 1844)
     -       От изографисването КТИТОРСКИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ на Петко                   
Духан и съпругата му Рада от Станислав ДОСПЕВСКИ в централната църква на Рилския манастир (1844)
175 г.    „ЧИСТОПИСАНИЕ за Болгарските юноши издание и иждивением 
               от Хаджи Найден Йованович. Татар-Пазарджичанина” (Букурещ, 
   1849)
165 г.     От ОТХВЪРЛЯНЕТО ВЛАСТТА НА ЦАРИГРАДСКАТА 
    ПАТРИАРШИЯ в Пазарджик (1859)
    -         От първата ХУДОЖЕСТВЕНА ИЗЛОЖБА в България, уредена от 
Станислав Доспевски с негови картини в дома на Найден Геров -   Пловдив (1859)
     -       „БЪЛГАРСКИЙ БУКВАР”, Сава Радулов (Одеса, 1859)
160 г.    От рождението на Богдан Петков ВЕЛИЧКОВ (1864-1897), 
Пазарджик - учител, първият професионален журналист в града, редактор, заедно с В. Т. Велчев и Г. Стефанов създава „Лъча” – първото пазарджишко научно, литературно и обществено списание (1891-1892), ред. на в. „Прогрес” (1892-1894), на в. „Народний глас”, сп. „Наука” и др.
-     „БЪЛГАРСКИЙ БУКВАР наряден по най-нова метода от Д. В. 
    Манчева” (Пловдив, 1864)
     -        В Пазарджик Станислав Доспевски СТЕНОПИСВА къщата си, 
изработва 12 големи ИКОНИ за църквата „Света Богородица” в Щип, рисува ИКОНАТА „Св. апостол Андрей” за църквата „Св. Благовещение” в Преображенския манастир (1864)
155 г.    „ПОГЛЕД връх произхожданьето на българский народ и началото 
на българската история”, „ИСТОРИЧЕСКИ преглед на българската църква от самото й начало и до днес”, Марин Дринов, (Виена, 1869)
     -        „БАЩИН ЯЗИК ЗА МАЛКИ ДЕЦА. Книжка 1-3”, „БАЩИН ЯЗИК 
: Книга за родители и наставници. Как да се предава на малки деца по учебника „Бащин язик”, „ОБЩИЙ ПОГЛЯД въз всеобща история за първоначални ученици” от Д. В. Манчева (Пловдив, 1869)
     -        Станислав Доспевски рисува ПОРТРЕТА на жена си МАРИОЛА 
               ДОСПЕВСКА (1869)
150 г.     От уреждането на първото модерно, образцово четирикласно 
МЪЖКО УЧИЛИЩЕ в Пазарджик с главен учител Константин Величков (1874)
     -         От основаването на ЖЕНСКО ДРУЖЕСТВО „КИТКА” В 
     ПАНАГЮРИЩЕ от учителката Райна Попгеоргиева (1874)
-         От представянето на „МНОГОСТРАДАЛНАТА ГЕНОВЕВА”
          Брацигово (1874)
- От основаването на ЧИТАЛИЩЕ „ИСКРА” В БЕЛОВО, по
инициатива и под председателството на Тодор Каблешков (1874)
-     „НЕВЯНКА и Светослав”, Константин Величков (Цариград, 1874),  
поставена същата година на сцена в Казанлък, Самоков и Калофер
145 г.     От рождението на Христо Константинов ПУНЕВ (Х. Венковски) 
(1879-1968), Пещера – поет, писател, журналист, общественик, един от учредителите на БСДП в града, основател и ред. на първия вестник в Пещера „Нова искра” (1905), читалищен деец, участник в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война, народен представител, ред. на в. „Народ”, „Свободен  народ”
140 г.     „БЪЛГАРСКА ХРИСТОМАТИЯ”, Иван Вазов и Константин 
     Величков (1884)
125 г.      „В ТЕМНИЦА”, „ЦАРИГРАДСКИ СОНЕТИ”, Константин 
     Величков (1899)
105 г.   От излизането на в. „БЮЛЕТИН”, ред. Ив. Генов (Пазарджик, 1919-
   1920)
     -       От излизането на „НАРОДНА ВОЛЯ. Информационен вестник” 
              (Т.-Пазарджик, 1919)
   95 г.     „ОСВОБОДЕНИЯТ ЧОВЕК”, Теодор Траянов (1929)
     -         „ЖАЛОСТИВИ СЛУЧКИ”, Райко Алексиев (1929)
     -         „ПОД СЯНКАТА НА ГРАДА”, Асен Калоянов (1929)
  85 г.      От излизането на „ПОЛЕТ. Списание за ученическа култура и 
народностно възпитание. Изд. просветно д-во „К. Величков” при Пазарджишката девическа гимназия”, учител-ръководител Евгения Батаклиева (1939-1941)
75 г. От откриването на ПАНАГЮРСКОТО антично златно съкровище (1949)
     -      „РАДОСТНИ ДНИ”, Никола Фурнаджиев (1949)
  65 г. ОКРЪЖЕН НАРОДЕН МУЗЕЙ в Пазарджик (1959), възникнал с Решение на УС на читалище „Виделина” (1911), ОБЩ народен   музей към Околийския народен съвет (1952), Окръжен исторически музей (1960), Исторически музей (1987), Регионален исторически музей (2000)
-      От уреждането на къща музей „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ” в  с.  
          Славовица, Пазарджишко (1959).           

 

 

Антология Пазарджик. В. Търново, Абагар.
Арнаудов, Александър Петров. Катедралната църква „Успение Богородично" в град Пазарджик. Историографски преглед / Александър Петров Арнаудов; Сн. Любомир Петров.
Арнаудов, Александър. Миналото и културното наследство на Пазарджик / Александър Арнаудов.
Арнаудов, Петко. 500 години Пазарджик 1485 - 1985. 70 години есперанто в Пазарджик 1919-1980.
Балабанов, Георги. Кметовете и кметството на Пазарджик 1878 - 2005. Кратък летописен очерк / Георги М. Балабанов.
Балкански, Тодор Георгиев. Пазарджик и Пазарджишко в светлината на езиковата археология Имена основаване, основатели / Тодор Балкански.
Батаклиев, Иван. Град Татар-Пазарджик. Историко-географски преглед / Иван Батаклиев.
Батаклиев, Иван. История на църквата „Успение пресвета Богородица" в гр. Т.-Пазарджик / Иван Батаклиев.
Батаклиев, Иван. Пазарджик и Пазарджишко. Историко-географски преглед / Иван Батаклиев.
Батаклиев, Иван и др. Пазарджик. Пътеводител / Иван Батаклиев и др.
Бойков, Григор. Татар Пазарджик. От основаването на града до края на XVII век. Изследвания и документи / Григор Бойков; Науч. ред. Иван Първев.
Видни личности от Пазарджишкия край. Пазарджик.
Гиздова, Недялка и др. Музеи и паметници на културата в Пазарджишки окръг / Състав. Недялка Гиздова, Владо Фучалов, Еньо Стоянов.
Деянова, Гергина. Драматично-куклен театър „Константин Величков", Пазарджик. 1969 - 2009.
Друмев, Димитър. Дърворезбата на катедралната църква в Пазарджик / Димитър Друмев.
Жлегов, Димитър. Освобождението на Пазарджишки окръг от османско иго 1877 - 1878 / Димитър Жлегов.
Жлегов, Димитър. Просветното дело в Пазарджишкия край през Възраждането / Димитър Жлегов.
Жлегов, Димитър Петров. Родови корени. Демография на гр. Пазарджик през XIX век / Димитър Жлегов.
Захариев, Стефан. Географико-историко-статистическо описание на Тагар-Пазарджишката кааза / Стефан Захариев; Науч. комент. и ред. Ив. Батаклиев, Ал. Арнаудов. 2 юбил. фототип. изд. с коментар.
Зоински, Илия. Пазарджишки окръг. Пътеводител / Илия Зоински.
Кайкиев, Петко Генчев и др. Периодичният печат в Пазарджик. Историко-библиографско изследване. Ч. 1-2 / Петко Кайкиев. Мария Кайкисва.
Кантарев, Константин. Пролетта на един град / Константин Кантарев. Пловдив, Хр. Г. Данов
Лачева, Атанаска. Литературни дейци от Пазарджишкия край. Справочник / Атанаска Лачена ; Ред. Мариана Керезова.
Маринов, Марин. Куклен театър в Пазарджик. Алманах - летопис 1951 - 2009 / Марин Маринов.
Министри и законодатели от Пазарджик 1879 - 1947. Науч. конференция с науч. ръководител акад. Георги Марков [5 юни 2009 г., гр. Пазарджик] / Състав. Румяна Кацарова;
Михайлов, Пело. От кога Татар Пазарджик носи името Пазарджик [Съобщение, изнесено на] Научна кон-ференция „100 години от рождението на проф. Константин Попов-. 29-30 ноем. 2007, гр. София / Пело Михайлов.
Мумджиев, Тодор Иванов. Принос към историята на черквата „Успение Преснета Богородица" в гр. Пазарджик по случаи 100-годишнината й / Тодор Иванов Мумджиев
Ненов, Йордан. За възраждането на българщината в Т -Пазарщжмк / Йордан Ненов.
Орачев, Атанас и др. Пазарджик. Девет хилядолетия цивилизация, Атанас Орачев, Антоний Ханджийски.
Пазарджик на границата между две хилядолетия. Формулата на успеха. Община Пазарджик
Пазарджик - бъдещето е във ваши ръце. Община Пазарджик
Риндова, Бистра Филипова. Страници от миналото на Пазарджик. Ч. 1-2/ Бистра Риндова.
Риндова, Бистра Филипова. Пазарджишки родови хроники. Ч. 1-2 Бистра Риндова.
Славов, Тодор. Освобождението на Татар Пазарджик и околията му от турците 1877 - 1878 год, / Тодор Славов.
Т. Пазарджик, Запасно подофицерско дружество Марица 1924 г.
Спиров, Мире. История на електрификацията на Пазарджик и областта / Мире Спиров.
Сто години народно читалище „Виделина", Пазарджик / 1862- 1962. Юбилеен сборник.
150 години новобългарско светско училище в Пазарджик. [Сборник материали от Научно практическа конференция, 12 май 1995, гр. Пазарджик]
Съзаклятието Пазарджишки театър: 40 години Държавен драматичен театър „Константин Величков", 1969 - 2009 / Пенка Калинкова и др.
Учители - възрожденци в Пазарджишкия край. Материали от Научнопрактическа конференция, 6 ян. 1984 г., гр. Пазарджик.
Юртов, Г. Едно културно дело, което ще съсипе един град. Опропастяването на град Т.-Пазарджик / Г. Юртов.

Отдел „Краезнание"
Регионална библиотека „Н. Фурнаджиев" - Пазарджик