1920-1921

Завършва на 17 години трети клас в Пловдивската семинария.Преди Априлското възстание се свързва с Кочо Честименски,Панайот Волов и Захари Стоянов.В Пазарджик и Пазарджишко се забелязва икономическо съживяване.През 1921 година е изготвен план за построяване на водноелектрическа централа.С въведената трудова повинност е построен пътят до Черногорово,както и канал от река Луда Яна.На остров „Свобода”е построен бюфет.Това става любимо място на гражданите.Цар Фердинанд е искал острова, за да си построи дворец.Никой кмет не е разрешил това.Фердинанд така и не посещава Пазарджик.