III.-V.1920/1921-1923

Кмет е за 2 месеца

През вторият си мандат се изправя срещу последиците от войната.Въпреки, че се забелязва икономическо съживяване има много бедни хора, които не могат да си купят лекарства.Панов дава възможност за коопериране на училищата със занаятчиите.