1919-1920

Не се задържа на това място и месец и половина.