VII.-XII.1919

Бюджетът на общината трудно се стъкмява.Тежките клаузи от ньойския договор се стоварват върху България.Партиите, управлявали през последните 40 години, губят авторитет сред масите.Армията е намалена до 30 хиляди души.Западна Тракия е окупирана от войски на Съглашението.Западните покрайнини са дадени на Сърбия, а Южна Добруджа- на Румъния.България трябва да изплати 2,25 милиарда златни франка на победителите.