1999-2003

Д-р Иван Колчаков през 1989г. умело се включва в политическия живот и за кратко време успява последователно да стане депутат в Парламента, областен управител и кмет.
Д-р Колчаков подписва в Астраволта –Гърция, договор за побратимяване на общините. Присъства и на конференции от различно естество в Англия, Италия, Йоханесбург, Словения и др.
Кметът издава и две книги „ Пазарджик на границата между две хилядолетия" на български и английски език и „ Пазарджик бъдещето е във ваши ръце".