1990-1991

През ноември 1990 г. Областният управител на Пловдив отстранява кметското ръководство на община Пазарджик и назначава Временен изпълнителен комитет с председател /кмет/ Спас Клисурски и управленчески екип: зам.-председател- Димитър Колев, секретар - Стоян Секов и членове: Георги Навущанов, Владо Георгиев, Илия Гергинчев, Александър Евлогиев, Кирил Чолов, Илия Джамбазов, Михаил Байгънов и Атанас Дончев.
Тъй като в този момент държавата е в остра финансова криза, общинският съвет търси изход от положението. По предложение на гражданите временият общински комитет ( ВОИК) въвежда временна купонна система за „ справедливо разпределе-ние на хранителните продукти".
Комитетът се заема да извърши децентрализация на търговията и услугите. Започва процес на малката приватизация в областта на търговията( ВОИК), определя цени-
те на проектанските и строителни работи, продажбите и обемите за даване под наем и аренда на общински предприятия. Бива въведен и строг контрол на горивата. Селскостопанското производство изпада в производствена криза и комитетът засилва контрола по прибиране реколтата и осигуряваме сеитбата на есенците.
На 12 юли 1991 е приета новата Конституция. Въз основа на Конституцията е изграден нов правен институт на общинското самоуправление. Според закона за местното самоуправление и местната администрация орган на местно самоуправление е общинският съвет наречен „Местно народно събрание". Той определя политиката за развитието на общината.
С указ 275 от 6. 9. 1991г. на Министерския съвет, Пазарджик става община със запазен териториален обхват и значение за развитието на цялостния стопански и културен живот на селищната система в условията на обявения от правителството път към пазарна икономика.