1988-1990

По време на неговия кметски мандат общината издава протокол в който се отбелязва, че: „ Съветът ще продължи да изгражда нови жилища и ще стимулира създаването на производствени мощности,отговарящи на съвременните модерни технологии и направления на развитие, както и реконструкция на съществуващите производства".

 

На базата на това виждане подготвя програма за развитието на промишленото производство и технологичното обновление до 2005година: „За пълно натоварване на изградената материално - техническа база чрез техническо коопериране. Производство на нови изделия. Повишаване образователното равнище на работниците и управленческите кадри, като част от държавната политика."