1986-1988

 

Жилищният проблем се задълбочава. Стичането на хора от селото към града е голямо.През 1987 година се приема ново териториално-административно деление.Пазарджик попада в Пловдивска област.В региона има свръхпроизводство на плодове и зеленчуци.Недостигат вагони за незабавен износ.