1978-1986

 

Болничният сграден фонд недостига.Започва строеж на терапевтичен блок с 800 места,поликлиника,туберкулозен диспансер.Започва строежа на подстанция "Острова".Тя трябва да осигури енергия за новите потребители.В Пазарджик са построени 3 456 апартамента,партиен дом,Окръжна аптека,Окръжен държавен архив,Дом за обществени нужди.За опазване обществения ред забранява песните и свиренето по улиците между 22 и 6 часа.