1971-1973

 

През първата година от нейния мандат се строят 7 жилищни блока с 392 апартамента.През втората също 7 с 336 апартамента.Създадени са предприятия за агрономично обслужване с модерно обзаведени складови помещения.Строят се животновъдни ферми.За учениците осигурява четири летни бази:Превала,Куртлуджа,Мухуво и Добра вода.