1959-1966

 

Започва училищна реформа.Поради намаляване на учениците се намаляват и прогимназиите от 9 на 7.Общината започва строежа на 4 жилищни блока,хотел,минерална баня,оранжерия,три километра подпорна стена на река Марица,диспансер.Строи се разширение на мъжката гимназия.Слага паваж на 37 улици.Според преброяването от 1960 година Пазарджик наброява 46 870 души.