I.-III.1959/1969-1971

 

Шивач по професия.Подлага на изследване подпочвените води,върху които е разположен града.Започва изграждането на напоителна станция "Главиница",язовир край село Овчеполци.Поради очакваното пускане в експлоатация на акумулаторния завод,започва изграждане на нова подстанция.Отделен е 1 млн. лева за строеж на нов мост над река Марица.