1949-1950

 

В България е въведена нова териториално-административна структура.Сред създадените 14 окръга, Пазарджик е един от центровете.Общината разработва единен строителен,благоустройствен,жилищен и стопански план,благодарение на който става възможно строителството на жилищни блокове,общински дом,детски ясли.Изградена е оранжерия за разсад на цветя,складове за плодове и зеленчуци,втора мъжка гимназия.Започва укрепване на левия бряг на река Марица.