1946-1949

 

Заема се с преместването на ж.п. гарата,въпреки решението на министерството.Среща се с министър Тончев.Отказано е категорично.Започва узаконяването на къщите,построени от безимотните.През 1948 година се заема с идеята за прекарване на водопровод от Елидерските минерални извори.Получава съгласието на кмета на с. Ветрендол.В бюджета за следващата година са предвидени 1 млн. лева за каптиране на изворите.За изнасяне на спектакли по селата ,театърът получава автобус.