1945-1946

 

Първата задача с която се заема е изграждането на детски дом в "Чиксалън"Решено е да се построи такъв на площ 900 кв.м.Стойността му е 2 млн. лева.По искане на Министерството на железниците,общинския съвет се съгласява да бъде построен вагонен завод.За целта е отвърдено мястото определено за нова ж.п. гара.След известно време общината е уведомена, че завод няма да се строи.Новата гара трябва да се строи върху старата.