atanas popovюни 1943 - 1944 г.

Роден през 1900 г. Завършва право, работи  като адвокат. Околийски управител, кмет  на града. Умира през 1944 г.