1914-1915

Като член на Общинския съвет, той е запознат с проблемите на общината.Затрупан е със жалби на граждани.Бюджета на общината е повече от беден.Проблемът с водопровода не е решен все още.В архива на общината се намира проект за прокарване на водопровод от Ели-дере.Проектът на инж.Бояджиев е разгледан през 1898 година и е отхвърлен, защото ще струва 4,5 млн лева.В края на 1914 година Пазарджик наброява 18 098 души.За бедни се считат 4 200 човека.Това са хора, които разполагат с по-малко от 50 лева на месец.През 1915 година са закупени две петромаксови лампи”Искра”За момента това е писъка на модата.