1903-1908

Колоритна личност.Оженва се за дъщерята на х.Генчооглу.Получава като зестра хан,който превръща в клуб на партията на Стамболов.Съмишлениците му ядат,пият и се бунтуват.През 1904 година в чаршията избухва голям пожар.Изпепелени са 300 дюкяна заедно със стоката. По-късно се разбира че самия кмет е поръчал подпалването.През вторият си мандат Юртов използва личното си приятелство със Стамболийски, за да започне строеж на жп линията Пазарджик-Ели-дере.

 

 

 

Гробът на Георги Юртов