1901-1902

При встъпването си в длъжност заявява, че ще провежда политика за стабилизиране на общинското управление.Кметството подпомага еснафското сдружение.Дава възможност за свободно строителство на дюкяни.Предприема разширение на училищната дейност към занаятите,характерни за региона.