1893-1894

Роден е на 13 септември 1852 година.Син на богат еснаф.Учи в Чехия.Заедно с Константин Величков поставят основите на пето основно училище в града.Двамата ходят между хората да ги убеждават да изпращат децата си на училище.Като кмет, дейноста му е скромна.Помага за развитието на бурна читалищна дейност.