1886-1887

Най-ярката личност от дейците в "Чиксалън". Учил е в килийно училище на Г.Дойчинов и за кратко на Йоаким Груев.Завършва гръцка гимназия в Пловдив.Владеел гръцки,турски,руски и основно френски.Във връзка с убийството на Надимн бей през 1875 година е арестуван.Лежи в цариградското "Митархане".Заточен е в Мала Азия.Имал е наследствен хан.В него са отсядали В.Левски,Г.Бенковски,П.Волов.От неговия хан В.Левски тръгва заедно с Никола Ръжанков да основава революционни комитети.В кметската си дейност отделя най-голямо влияние на образованието.Открива вечерно училище за неграмотни.Възлага на градския инженер да изготви план за училище в Костадиновския квартал на мястото на говедарника (днешното училище "Г.Брегов")