1884-1886/1887-1893

Роден в махала Чиксалън,получава образованието си в Пазарджик.Учи в „Роберт колеж” в Цариград и правния факултет на Лозанския университет в Швейцария.Знае английски,френски,турски и руски език.През 1878 година е арестуван и лежи три месеца в затвор в Одрин.От 1881 година преподава в Сливен.На 4 март в Пазарджик се провежда митинг с участието на 2000 души.Заради произнесена реч,Яков Матакиев е освободен от учителска длъжност.През септември 1885 година, по нареждане на префекта, при ханчето на село Сестримо е арестуван Захари Стоянов.Новината достига до Пазарджик.Улиците се напълват с хора.Множеството придружава арестуваните до префекта и го принуждават да ги освободи.В същото време пристига вест от Пловдив, че съединиското движение е започнало.България е една държава.