1880-1884

Роден е в най-хубавия квартал за онова време-Вароша.В квартала живеят учители,офицери и държавни чиновници.Балсамаджиев получава образование в местното училище.Знае турски и гръцки.Възникналите вълнения в Македония и Одринско засилват дейността на Източно-Румелийският комитет за съединение с Княжество България.На 16 април 1880 година във Сливен е свикано събрание на представители на всички градове и села в Южна България.Пазарджишките представители-Георги Тилев и Константин Величков са включени в тайния революционен комитет,оглавен от Захари Стоянов.Балсамаджиев е кмет до август 1884 година.