1879-1880

Когато Бенковски създава комитет в Пазарджик,Никола Стоименов е избран за оръжейник.Успява да закупи 120 пушки от Цариград.На път за Церово е заловен.Заедно с 418 души е затворен в Пловдив.Осъден е на смърт.След Априлското възстание по силата на Султанската амнистия е освободен.На 27 август 1877 година отново е арестуван.Лежи в Аданския манастир.След Сан-Стефанския договор отново е освободен.Завръща се в Пазарджик със силно разклатено здраве.През месец март 1880 година Стоименов не участва в изборите.Преминава на работа в Околийското управление като бирник.