II.-IV.1879
Роден в махала „Чиксалън”.Той е едно от осемте деца на хаджи Костаки.Завършва класното училище в Пазарджик.Брат му Иван е участник в легията на Г.С.Раковски.Георги и Иван заминават за Браила,където се захващат с търговия.Натрупал пари,Георги Брегов дарява 1000 рубли на българското дружество „Напредък” във Виена за подпомагане на бедстващите български студенти.Връщайки се в Пазарджик купува валцова мелница при село Кюсе Муратово(с.Братаница), която дарява на училищното настоятелство (Някаква прилика със сегашните политици?).След избора му за кмет купува двуетажна къща,обзавежда я и я дарява на общината за болница.Заболява тежко и на път за Виена умира.