1944-1945

Търговията и стопанската дейност в града замират.Въведен е строг полицейски час.Нощем по улиците се стреля без предупреждение.За населението не достигат дрехи и продоволствия.Промишленото производство е спаднало на 28,6% от довоенната 1939 година.Налага се общинското управление да създаде условия за съживяване на икономиката.