VI.-VII.1919

Поради липса на работна ръка улиците на града тънат в мръсотия.Слънцето разлага мръсотия и животински изпражнения.От крайградските мочурища долитат рояци комари,които пренасят малария.Кметските заповеди не дават нужния резултат.По улиците продължават да се изхвърлят отпадъци.Съществува възможност за избухване на епидемии.Забранява изкупуването на яйца,сирене,кашкавал,месо и други храни с цел препродаване.