g kenderov  1934-1938

Полага усилия да обуздае действията на полицията.През май 1935 година е отчужден имот за започване строеж на музей „К.Величков".През 1936 година започва строеж на плаж и бюфет на остров „Свобода".Със съдействие на общинските съветници се открива трапезария и детски ясли към училище „Климент Охридски".По негово предложение общинската управа възлага през 1935г. изработването на идейни снимки за герб на общината на местния художник Георги Машев. С протокол №33/9.ІХ.1935г. общинската управа определя възнаграждение за изработените от художника три проекта.