V.-XII.1928

Поради пропадане на конкурса за редактор, спира излизането на общинския вестник.Кметът има за цел да се справи с щетите от станалото тежко земетресение.Назначени са четири комисии за установяване на щетите.Общинската аптека,въпреки задълженията си, подпомага пострадалите, като им отпуска безплатни лекарства.