1927-1928

Изготвя Правилник за ползване на всички общински обекти на пазара,улиците и площадите.Въвежда в общината длъжността писар-машинописец.През 1928 година общината поръчва доставка на американска газ за 350-те улични фенера.Всяка вечер те се палят от живеещите наблизо граждани.Създаден е фонд за паметник на 27-ми Чепински полк.По искане на много бедни жители,общинският съвет взема решение за безплатно раздаване на места за строеж на къщи.