1926-1927

Според него най-важно е да се преустрои търговията в града и с другите селища.Чрез търгове се отдават всички общински обекти и поръчки.През май 1927 година затворниците в Пазарджик обявяват гладна стачка против Закона за защита на държавата.През същия месец стачкуват тютюноработниците от града, като част от националната стачка.