III.-VI.1923

През април 1923 година са проведени парламентарни избори.Земеделците печелят пълно мнозинство.На 9 юни сутринта офицери-членове на военния съюз,юнкери и редовни военни части установяват контрол над държавния апарат.В Пазарджик превратът се осъществява с помощта на гарнизона.Ръководи се от о.з. полковник Славейко Василев.Подполковник Лазаров е изпратен в Славовица да арестува Стамболийски.На 14 юни той е арестуван и доведен в Пазарджик.При полковник Василев идва капитан Харлаков.Казва му, че от София е наредено да отведе Стамболийски в столицата.Така земеделският лидер попада в ръцете на убиеца си.След преврата кмета е сменен.