1908-1911

Слага началото на „Пазарджишкия общински вестник”.В резултат на личните действия на кмета, мъжката гимназия е превърната в шестокласна.В първата година в гимназията учат 287 ученици.В девическата гимназия учат 400 момичета.В града има две професионални училища.Сградите на училищата не достигат да приемат всички ученици.Засилва надзора върху хранителните продукти.Дава на търг изработването на проект за нова канализация."Не можем да настигнем развита Европа с неграмотност и опростяване на населението".Това е заявено от Василев преди 100 години.