1928-1932

  Кметството доставя платове на училищното настоятелство за бедните ученици.По това време Пазарджик наброява 24 500 души.В условията на финансов дефицит,правителството на Демократичния сговор е принудено да иска помощ от Общноста на народите.След две годишни преговори ОН дава съгласие за отпускане на 4,5 милиарда английски лири.Условията за ползване на заема се диктуват от ОН.Закриват се всички извънбюджетни фондове.Извършват се инстутиционални промени.