1923-1926

Въпреки че животът е труден, започват да се забелязват признаци за икономическо съживяване.Излиза първия брой на Т.Пазарджишки общински вестник.През 1925 година се забелязва по-осезателно икономическо стабилизиране.Общинският съвет взема решение да свика всички мъже между 20 и 40 години, неотбили военна служба, да работят по 15 дни на строящата се жп линия Пазарджик-Ели-дере.В началото на 1926 година идва правителството на Андрей Ляпчев.Народното събрание гласува закон за частична амнистия за политическите и криминални заговорници.Това позволява вземането на заеми от Западноевропейски държави.