Начало История на селото Кметове Личности от селото Минало на селото Настояше на селото Даскалови

Иван поп Христев (дядо Ноно) - 1878 до 1890 
Найден Стоянов Криворов - 1895 
Богоя Христев Костадинов 
Игнат Дупинов (Гане) 
Георги Динков Йовчев - 1908 
Иван Делов Дупинов – 1910

Трендафил Иванов Върбанов – 1913

Георги Иванов Попов – 1911
Вълко Димитров Аланджийски – 1911
Илия Вельов Дупинов - 1911 до 1913 
Дело Андонов Михайлов - 1914 до 1918 
Цветан Михайлов Плачков - 1918 до1919
Илия Вельов Дупинов – 1919
Никола Петков Караджов – 1920
Атанас Найденов Ранчев - 1920 до1921
Петър Игнатов Дупинов – 1921
Марко Делов Москов - 1922 до1923 
Георги Вълков Минчев - 1923 
Иван Вельов Дупинов - кмет за няколко дни от 23.09.1923 Никола Петков Йовчев - 1924 
Найден Стоянов Тафраджийски – 1924
Йордан Стоянов Криворов - 1925 
 Русьо Динков Йовчев - 1928 до 1930

Златан Георгиев Татаров - 1925,1926 и от 1930 до 1931   
Костадин Стоянов Караджов – 1930
Георги Вълков Караджов - 1930,1931 
Златан Стоянов Караиванов – 1931
Петър Лазаров Костадинов - 1932,1933
Иван Стоянов Караиванов – 1933
Динко Иванов Аланджийски – 1934
Петко Георгиев Башикаров - 1934, назначен.
Лука Кръстев - 1934 до 1936, назначен другоселец.
Дойчо  Атанасов   Цоцорков  -   1936  от  Панагюрище, назначен. 
Атанас Илиев Гунчев- 1937 до 1939от Мухово, назначен. Марин Йовев - 1940 от Пловдив, назначен.
Георги Георгиев Касабов- 1940 от Добруджанския край, 
Павел Иванов Гяуров - 1940-1941 от с. Левски, назначен. Димитър Неделков Калъчев - 1941-1942. от с. Бейково, назначен. 
Ботьо Маринов Пачевски - 1942 до 9 септември  1944
от Угърчин, назначен. 
Илия Георгиев Плачков от 9 до 22 септември 1944, определен от Оф. 
Велчо Благов Велчев от 22 септември до ноември 1944, определен от ОФ. 
Димитър Атанасов Ранчев - 1944-1947, назначен. 
Илия Георгиев Плачков - 1947 до 1952 
Нешо Христев Нонов - 1956-1959 
Общински народен съвет на Смилец, Блатница и Свобода с административен център Смилец: 
Георги Михайлов Тричков - 1956-1959, председател от с. Свобода. 
Иван Иванов Деянов - 1960, зам. председател. 
Георги Стоянов Куртев- 1960-1961, зам. председател. 
Стоян Георгиев Плачков - 1962-1973 
Стойко Нонов - 1974-1975 от с. Свобода. 
Никола Цветанов Гарелов - 1976-1977 
Рада Боева Ранчева - 1978-1989 
Временен комитет с представители на политическите партии през 1990: 
Тодор Танчев Куртев, БСП 
Надка Плачкова, БЗНС 
Никола Иванов Гръблев, Отечествена партия 
Андон Игнатов Михайлов, СДС 
Тодор Танчев Куртев - 1991-1998, след избори

Надка Петрова Плачкова- "БЗНС - Народен съюз"1999-2003

Цветанка Атанасова Цветанова- БСП 2003-2007

2007- Тодор Бойчев Шопов